Li Ek
Li Ek

Li Ek

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS SBN, VSS SBN Projektekonomer, Kemiteknik
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
li.ek@ltu.se
0920-493435
F745 Luleå

Jag arbetar som projektekonom på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar även min tjänst kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Forskningsämnen