Hoppa till innehållet
Li Ek
Li Ek

Li Ek

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SBN, Kemiteknik
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
li.ek@ltu.se
0920-493435
T1008 Luleå

Jag arbetar som projektekonom på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar även min tjänst kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Forskningsämnen