Hoppa till innehållet
Camilla Lindqvist
Camilla Lindqvist

Camilla Lindqvist

Enhetschef
Luleå tekniska universitet
Studentservice
Verksamhetsstöd
camilla.lindqvist@ltu.se
0920-493527
B1159 Luleå

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för Hälsovetenskap. Den administrativa chefens huvuduppgifter är att utgöra ett stöd för prefekt och ledning i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor, samt att leda det administrativa arbetet vid institutionen. I korthet innebär detta att:

  • samordna institutionens administrativa ärenden
  • analysera, bereda och föredra ärenden inför beslut
  • ingå i institutionens ledningsgrupp
  • leda och utveckla den administrativa gruppens medarbetare och arbetsformer
  • svara för upprätthållande och fullgörande av policys, rutiner och arbetssätt
  • delta i universitetsgemensamma utvecklingsarbeten inom administration