Hoppa till innehållet
Linda Jonsson
Linda Jonsson

Linda Jonsson

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd HLT
Verksamhetsstöd
linda.jonsson@ltu.se
0920-493802
S 248 Luleå

Linda Jonsson, ekonom

Jag är ekonom vid Institutionen hälsa, lärande och teknik - HLT.
Mitt arbete är att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till medarbetare vid avdelningen Omvårdnad och Medicinsk teknik - OMTk samt centrumbildningen Centrum för Innovation och eHälsa - EIC.

Jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar även min tjänst kontakter med finansiärer och andra intressenter.

 

 

Ekonomi HLT

Övrigt

Publikationer