Hoppa till innehållet
Linda Jonsson
Linda Jonsson

Linda Jonsson

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS HLV
Institutionen för hälsovetenskap, Verksamhetsstöd
linda.jonsson@ltu.se
0920-493802
S 348 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen hälsovetenskap.
Mitt arbete är att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till  medarbetare vid avdelningen Omvårdnad och Medicinsk teknik samt centrumbildningen Centrum för Innovation och eHälsa – EIC.

Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar även min tjänst kontakter med finansiärer och andra intressenter.