Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Linda Köhler

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd HLT
Verksamhetsstöd
linda.kohler@ltu.se
0920-492878
S246 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för Hälsa, Lärande och Teknik, avdelningen hälsa, medicin och rehabilitering (KST 630-634).

Som ekonom arbetar jag med budget, uppföljning och bokslut samt hjälper med den ekonomiska redovisningen för projekt inom grundutbildningen och forskning på avdelningen Hälsa, medicin och rehabilitering. Jag upprättar kalkyler, bistår vid ansökningar samt har hand om rekvirering och fakturering. Jag samarbetar med forskare, projektledare, ämnesföreträdare, avdelningschef och prefekt.