Hoppa till innehållet
Anna Lindahl
Anna Lindahl

Anna Lindahl

Chef Stab
Luleå tekniska universitet
Stab
Verksamhetsstöd
anna.lindahl@ltu.se
0920-491782
B279A Luleå

I mitt uppdrag är jag chef för VSS  Stab. Staben ansvarar för administrativt stöd och verksamhetsutveckling inom verksamhetsstödet. Administrativt stöd utgör ett strategiskt och administrativt stöd till universitetsdirektören i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor samt administrativt stöd till chefer och övriga anställda inom verksamhetsstödet. Inom administrativt stöd finns även sekretariatsfunktionerna.

Området ansvarar även för verksamhetsstödets verksamhetsutveckling genom stöd och råd inom ett antal etablerade modeller och metoder bla. processorienterat förbättringsarbete och tjänstepaketering.

Området är även uppdragsgivare för verksamhetsstödets interna kommunikationsstruktur via webb.