Anna Lindahl
Anna Lindahl

Anna Lindahl

Chef Stab
Luleå tekniska universitet
Stab
Verksamhetsstöd
anna.lindahl@ltu.se
0920-491782
B279A Luleå

I mitt uppdrag är jag administrativ chef för VSS med personalansvar över VSS Centralt. Den administrativa chefens huvuduppgift är att utgöra ett stöd för universitetsdirektören i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor. 

Konkret innebär detta att:

  • arbeta fram beslutsunderlag och göra analyser
  • bereda och föredra ärenden inför beslut
  • leda och utveckla den administrativa gruppens medarbetare och arbetsformer
  • delta i universitetsgemensamma utvecklingsarbeten inom administrationen
  • svara för upprätthållande och fullgörande av policys, rutiner och arbetssätt
  • vara kontaktperson för upphandlings-, lokal och personalfrågor
  • ingå i VSS ledningsgrupp