Hoppa till innehållet
Anna Lindahl
Anna Lindahl

Anna Lindahl

Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Forsknings- och lärandestöd
Verksamhetsstöd
anna.lindahl@ltu.se
0920-491782
B279A Luleå

Som avdelningschef för Forsknings- och lärandestöd leder jag arbetet med att utforma ett ändamålsenligt stöd till verksamheten utifrån avdelnings uppdrag och resurser.

Avdelningen ansvarar för rådgivning och stöd inom juridik, upphandling, informationshantering och informationssäkerhet, pedagogisk utveckling, externfinansiering, LTU gemensam forskningsinfrastruktur, kvalitetsarbetet, forskar-och publiceringsstöd informationsförsörjning och stöd för studenternas lärande. Biblioteket har även ett uppdrag till allmänheten. 

Avdelningen består av tre enheter: Universitetsbiblioteket, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet samt Universitetskansliet.