Linus Olofsson
Linus Olofsson

Linus Olofsson

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
linus.olofsson@ltu.se
0910-585355
A178d Skellefteå

Publikationer

Konferensbidrag

Customer adapted grading of Scots pine sawn timber (2017)

a multivariate method approach
Olofsson. L, Broman. O, Fredriksson. M, Skog. J, Sandberg. D
Ingår i: 23rd International wood machining seminar, proceedings : 28. - 31. 5. 2017, Warsaw, Poland, s. 360-361, Warsaw university of life sciences, 2017