Linda Sandström
Linda Sandström

Linda Sandström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
linda.1.sandstrom@ltu.se
0920-492925
D801c Luleå

ORCID-ID:  orcid.org/0000-0002-5367-1751

Presentation av mig själv

Jag är utbildad specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och är sedan 1 juli 2014 anställd som doktorand vid Luleå Tekniska Universitet. Min tid här fördelas på 80 % forskning och 20 % institutionstjänstgöring. Mitt forskningsämne är Omvårdnad och projektet berör omhändertagande och uppföljning av av personer som varit med om ett fysiskt trauma som krävt akutsjukvård.

Projekttitel: Att drabbas av trauma – det akuta skedet och livet efter en olyckan

Huvudhandledare: Åsa Engström

Biträdande andledare: Carina Nilsson, Päivi Juuso och Angelica Forsberg.

 

Artikel

Publikationer

Artikel i tidskrift

Problems associated with performance of peripheral intravenous catheterization in relation to working experience (2018)

Sandström. L, Forsberg. A
Journal of Vascular Nursing, ISSN: 1062-0303, Vol. 36, nr. 4, s. 196-202
Konferensbidrag

CCNs experiences of nursing trauma patients (2017)

Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
Paper presented at : 7th EfCCNa Congress, Belfast, Northern Ireland, 15-18 February
Artikel i tidskrift

The helicopter as a caring context (2017)

Experiences of people suffering trauma
Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
International Emergency Nursing, ISSN: 1755-599X, Vol. 32, s. 34-38
Konferensbidrag

The helicopter as a caring context: trauma patients’ experiences (2017)

Sandström. L, Juuso. P, Engström. Å
Paper presented at : 7th EfCCNa Congress, Belfast, Northern Ireland, 15-18 February
Artikel i tidskrift

Experiences of nursing patients suffering from trauma (2016)

preparing for the unexpected: a qualitative study
Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
Intensive & Critical Care Nursing, ISSN: 0964-3397, Vol. 36, s. 58-65