$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

ORCID-ID:  orcid.org/0000-0002-5367-1751

Presentation av mig själv

Jag är utbildad specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och är sedan 1 juli 2014 anställd som doktorand vid Luleå Tekniska Universitet. Min tid här fördelas på 80 % forskning och 20 % institutionstjänstgöring. Mitt forskningsämne är Omvårdnad och projektet berör omhändertagande och uppföljning av av personer som varit med om ett fysiskt trauma som krävt akutsjukvård.

Projekttitel: Att drabbas av trauma – det akuta skedet och livet efter en olyckan

Huvudhandledare: Åsa Engström

Biträdande andledare: Carina Nilsson, Päivi Juuso och Angelica Forsberg.

 

Artikel