Hoppa till innehållet
Sarah Lindfors
Sarah Lindfors

Sarah Lindfors

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
sarah.lindfors@ltu.se
0920-493222
T3008 Luleå

Sarah Lindfors forskning fokuserar på dagvattenkvalitet och föroreningstransport i dagvatten. Mer specifikt kommer arbetet innebära undersökning av metallers kemiska sammansättning och hur dessa förändras under transport i dagvattensystem.

Innan hennes doktorandstudier läste Sarah civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik på LTU med inriktning mot miljö och vatten. Hennes examensarbete skrevs som ett projekt för avdelningen VA-teknik på LTU och syftade till att undersöka metallers fraktionering och biotillgänglighet i smältvatten genom att använda två tekniker, ultrafiltrering och DGT (diffusive gradients in thin films).

Sarah presenterade sin licentiat “Characterisation of dissolved metals in urban runoff: Fractionation, lability and bioavailability” under 2021. Det övergripande syftet med denna uppsats är att främja förståelsen för lösta metallers egenskaper i dagvatten genom att undersöka fördelningen av fraktioner av lösta metaller, (dvs underfraktioner som utgör den lösta fraktionen) och hur olika faktorer påverkar transporten av metaller och deras miljöpåverkan.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Evaluation of measured dissolved and bio-met predicted bioavailable Cu, Ni and Zn concentrations in runoff from three urban catchments (2021)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 287
Artikel i tidskrift

Metal size distribution in rainfall and snowmelt-induced runoff from three urban catchments (2020)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 743
Konferensbidrag

Characterisation of dissolved metal fractions in urban runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Meyn. T, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Ingår i: International conference: Cities, Rain & Risk, Abstract Booklet, s. 58-60, International conference Cities, Rain and Risk, 2019
Konferensbidrag

Evaluation of Truly Dissolved and Bioavailable Metal Concentrations in Snowmelt and Rainfall Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Ingår i: 10e Conférence internationale L'eau dans la ville, Programme et résumés [Urban water: Programme and abstracts], s. 227-227, GRAIE, 2019