Hoppa till innehållet
Sarah Lindfors
Sarah Lindfors

Sarah Lindfors

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
sarah.lindfors@ltu.se
0920-493222
T3008 Luleå

Sarah Lindfors forskning fokuserar på dagvattenkvalitet och föroreningstransport i dagvatten. Mer specifikt kommer arbetet innebära undersökning av metallers kemiska sammansättning och hur dessa förändras under transport i dagvattensystem.

Innan hennes doktorandstudier läste Sarah civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik på LTU med inriktning mot miljö och vatten. Hennes examensarbete skrevs som ett projekt för avdelningen VA-teknik på LTU och syftade till att undersöka metallers fraktionering och biotillgänglighet i smältvatten genom att använda två tekniker, ultrafiltrering och DGT (diffusive gradients in thin films).

Sarah påbörjade sina doktorandstudier i augusti 2017 och i hennes första projekt som doktorand fortsätter undersökningen av metallfraktionering, med ultrafiltrering, i inkommande vatten till dagvattensystem. Kunskapen om vilken storleksfördelning och kemisk sammansättning metallerna har, är viktig bland annat när man ska designa och välja reningstekniker för dagvatten.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Evaluation of measured dissolved and bio-met predicted bioavailable Cu, Ni and Zn concentrations in runoff from three urban catchments (2021)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 287
Artikel i tidskrift

Metal size distribution in rainfall and snowmelt-induced runoff from three urban catchments (2020)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 743
Konferensbidrag

Characterisation of Dissolved Metal Fractions in Urban Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Meyn. T, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Paper presented at : International conference: Cities, Rain & Risk
Konferensbidrag

Evaluation of Truly Dissolved and Bioavailable Metal Concentrations in Snowmelt and Rainfall Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Ingår i: Novatech 2019 Proceedings, 2019