Sarah Lindfors
Sarah Lindfors

Sarah Lindfors

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
sarah.lindfors@ltu.se
0920-493222
R221 Luleå

Sarah Lindfors forskning fokuserar på dagvattenkvalitet och föroreningstransport i dagvatten. Mer specifikt kommer arbetet innebära undersökning av metallers kemiska sammansättning och hur dessa förändras under transport i dagvattensystem.

Innan hennes doktorandstudier läste Sarah civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik på LTU med inriktning mot miljö och vatten. Hennes examensarbete skrevs som ett projekt för avdelningen VA-teknik på LTU och syftade till att undersöka metallers fraktionering och biotillgänglighet i smältvatten genom att använda två tekniker, ultrafiltrering och DGT (diffusive gradients in thin films).

Sarah påbörjade sina doktorandstudier i augusti 2017 och i hennes första projekt som doktorand fortsätter undersökningen av metallfraktionering, med ultrafiltrering, i inkommande vatten till dagvattensystem. Kunskapen om vilken storleksfördelning och kemisk sammansättning metallerna har, är viktig bland annat när man ska designa och välja reningstekniker för dagvatten.

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Characterisation of Dissolved Metal Fractions in Urban Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Meyn. T, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Paper presented at : International conference: Cities, Rain & Risk
Konferensbidrag

Evaluation of Truly Dissolved and Bioavailable Metal Concentrations in Snowmelt and Rainfall Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, Viklander. M
Ingår i: Novatech 2019 Proceedings, 2019
Konferensbidrag

Truly dissolved and labile Cu and Zn in urban runoff from a parking lot, an industrial area and copper and zinc roofs (2017)

Lindfors. S, Österlund. H, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage: Conference Proceedings, 2017, Prague, 2017,, 2017