Lisa Ringblom
Lisa Ringblom

Lisa Ringblom

lisa.ringblom@ltu.se
0920-493442
A152 Luleå

I mitt avhandlingsarbete Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer undersöker jag hur kön och jämställdhetsarbete konstrueras och hur detta påverkar könsrelationer i den svenska gruvindustrins mansdominerade arbetsorganisationer. Med utgångspunkt i feministiska teorier förstås kön som ett görande och organisatoriska strukturer, processer och praktiker som konstituerande för sociala maktordningar i gruvans arbetsorganisationer. Avhandlingen bygger på fyra empiriska delstudier och baseras på ett femtontal arbetsplatsbesök samt tjugo intervjuer med gruvarbetare från arbetsplatser under jord och fyra intervjuer med personalchefer.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Who needs to be “more equal” and why? (2020)

Doing gender equality in male-dominated industries
Ringblom. L, Johansson. M
Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 39, nr. 4, s. 337-353
Kapitel i bok, del av antologi

Onko kaivostoiminta sukupuolittunutta? (2018)

Ringblom. L
Ingår i: Kaivos koettuna
Artikel i tidskrift

Omförhandling i gruvan? (2017)

om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen
Ringblom. L, Abrahamsson. L
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 38, nr. 1-2, s. 33-54
Artikel i tidskrift

The Business Case of Gender Equality in Swedish Forestry and Mining (2017)

Restricting or Enabling Organizational Change
Johansson. M, Ringblom. L
Gender, Work and Organization, Vol. 24, nr. 6, s. 628-642