Lisa Ringblom
Lisa Ringblom

Lisa Ringblom

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
lisa.ringblom@ltu.se
0920-493442
A152 Luleå

Lisa Ringblom (fd. Andersson) är sedan januari 2014 doktorand i arbetsvetenskap vid forskningsämnet genus och teknik.

Hennes avhandlingsarbete tar sitt empiriska avstamp i den svenska gruvnäringen och hon intresserar sig särskilt för hur dess mansdominerade arbetsorganisationer konstruerar och förstår kön, arbete, klass och plats. Detta såväl på den formella organisationsnivån som genom att studera informella normer, strukturer och kulturer på arbetsplatsnivå.

Lisa har en kandidatexamen i genusvetenskap och en magisterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet. Hon har även studerat en termin genusvetenskap på avancerad nivå vid Södertörns högskola samt en termin ledarskaps- och organisationsstudier vid University of Newcastle, Australien.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Omförhandling i gruvan? (2017)

om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen
Ringblom. L, Abrahamsson. L
Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN: 1654-5443, Vol. 38, nr. 1-2, s. 33-54
Artikel i tidskrift

The Business Case of Gender Equality in Swedish Forestry and Mining (2017)

Restricting or Enabling Organizational Change
Johansson. M, Ringblom. L
Gender, Work and Organization, ISSN: 0968-6673, Vol. 24, nr. 6, s. 628-642
Konferensbidrag

Betydelser av kön, klass och plats i svensk gruv- och skogsnäring (2016)

Andersson. L, Johansson. M
Paper presented at : g16 Gränser, mobilitet och mobilisering, Linköping 23-25 november 2016
Konferensbidrag

Industri i förändring? (2016)

Komplexa ojämlikheter i svensk gruv- och skogsnäring
Andersson. L, Johansson. M
Paper presented at : FALF 2016, Inkluderande och hållbart arbetsliv, 13-15 juni 2016 Östersund
Konferensbidrag

Men’s agency and resistance in the gendered mining workers’ collective (2016)

Andersson. E, Andersson. L
Paper presented at : 9th Biennial International Interdisciplinary conference, Keele University, 29th June-1st July, 2016