Lisa Ringblom
Lisa Ringblom

Lisa Ringblom

lisa.ringblom@ltu.se
+46 (0)920 493442
A152 Luleå

Publications

Article in journal

Who needs to be “more equal” and why? (2020)

Doing gender equality in male-dominated industries
Ringblom. L, Johansson. M
Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 39, nr. 4, s. 337-353
Chapter in book

Onko kaivostoiminta sukupuolittunutta? (2018)

Ringblom. L
Part of: Kaivos koettuna
Article in journal

Omförhandling i gruvan? (2017)

om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen
Ringblom. L, Abrahamsson. L
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 38, nr. 1-2, s. 33-54
Article in journal

The Business Case of Gender Equality in Swedish Forestry and Mining (2017)

Restricting or Enabling Organizational Change
Johansson. M, Ringblom. L
Gender, Work and Organization, Vol. 24, nr. 6, s. 628-642