Lisa Ringblom
Lisa Ringblom

Lisa Ringblom

PhD Student position
Luleå University of Technology
Human Work Sciences
Humans and Technology
Department of Business Administration, Technology and Social Sciences
lisa.ringblom@ltu.se
+46 (0)920 493442
A152 Luleå

Publications

Article in journal

Omförhandling i gruvan? (2017)

om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen
Ringblom. L, Abrahamsson. L
Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN: 1654-5443, Vol. 38, nr. 1-2, s. 33-54
Article in journal

The Business Case of Gender Equality in Swedish Forestry and Mining (2017)

Restricting or Enabling Organizational Change
Johansson. M, Ringblom. L
Gender, Work and Organization, ISSN: 0968-6673, Vol. 24, nr. 6, s. 628-642
Conference paper

Betydelser av kön, klass och plats i svensk gruv- och skogsnäring (2016)

Andersson. L, Johansson. M
Paper presented at : g16 Gränser, mobilitet och mobilisering, Linköping 23-25 november 2016
Conference paper

Industri i förändring? (2016)

Komplexa ojämlikheter i svensk gruv- och skogsnäring
Andersson. L, Johansson. M
Paper presented at : FALF 2016, Inkluderande och hållbart arbetsliv, 13-15 juni 2016 Östersund
Conference paper

Men’s agency and resistance in the gendered mining workers’ collective (2016)

Andersson. E, Andersson. L
Paper presented at : 9th Biennial International Interdisciplinary conference, Keele University, 29th June-1st July, 2016