Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Lisa Öborn

Industridoktorand, Kommundoktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Lisa Öborn började som kommundoktorand på VA-teknik vid LTU i augusti 2019 inom DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s kompetenscentrum, ett projekt där LTU tillsammans med flera intressenter fokuserar på att utveckla och komma fram med ett banbrytande och hållbart dagvattenlösningar för framtiden. Lisa är som kommundoktorand placerad vid avdelningen för miljöanalys på Miljöförvaltningen i Stockholms Stad. Lisa har en civilingenjörsexamen i Miljö-och Vattenteknik vid Uppsala Universitet och har sedan sin examen arbetat som miljökonsult inom dagvatten och förorenade områden.

Lisas forskningsarbete handlar om mikroplaster i dagvatten, främst om förekomst av mikroplast i urbana dagvattensediment. Arbetet fram till Licentiat kommer att fokusera på mikroplast, separering av mikroplast från dagvatten i dagvattenreningsdammar och rännstensbrunnar samt nedbrytning av fyra vanliga plastskräp från makroplast till mikroplast.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Litter in Urban Areas May Contribute to Microplastics Pollution: Laboratory Study of the Photodegradation of Four Commonly Discarded Plastics (2022)

Öborn. L, Österlund. H, Svedin. J, Nordqvist. K, Viklander. M
Journal of environmental engineering, Vol. 148, nr. 11