Dummy image
Dummy image

Liz Olevik

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS KKL, VSS KKL Piteå
Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
liz.olevik@ltu.se
0911-72676
L218 Piteå

Jag arbetar som projektekonom vid institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande. Institutionen finns på flera campusorter (Luleå, Piteå och Skellefteå). Jag sitter på campus i Piteå vid avdelningen för Media, Ljudteknik, Upplevelseproduktion och teater (MLUT).

Som projektekonom arbetar jag med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för projekt inom grundutbildningen och forskning på avdelningen. Jag upprättar kalkyler, bistår vid ansökningar samt har hand om rekvirering och fakturering. Jag samarbetar med forskare, projektledare, ämnesföreträdare, avdelningschef och prefekt.

Inom grundutbildningen arbetar jag framförallt mycket med uppdragsutbildning tillsammans med ansvarig utbildningsledare.

Inom forskning administrerar jag samtliga forskningsämnen vid avdelningen Media, Ljudteknik, Upplevelseproduktion och teater.

Du når mig enklast på liz.safstrom@ltu.se