Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Liz Olevik

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd HLT
Verksamhetsstöd
liz.olevik@ltu.se
0911-72676
S241 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande. Institutionen finns på flera campusorter (Luleå, Piteå och Skellefteå). Jag sitter på campus i Piteå vid avdelningen för Musik, Media och Teater (MMT), min avdelning hette tidigare MLUT. Jag jobbar även mot avdelningen i Luleå, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.

Som ekonom arbetar jag med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för projekt inom grundutbildningen och forskning på avdelningen. Jag upprättar kalkyler, bistår vid ansökningar samt har hand om rekvirering och fakturering. Jag samarbetar med andra ekonomer, forskare, projektledare, ämnesföreträdare, avdelningschef och prefekt.

Inom grundutbildningen arbetar jag framförallt mycket med uppdragsutbildning tillsammans med ansvarig utbildningsledare.

Inom forskning administrerar jag samtliga forskningsämnen inom det som tidigare hette avdelningen Media, Ljudteknik och teater samt 3 forskningsämnen inom avdelningen PSÄ.

Du når mig enklast på liz.olevik@ltu.se