Hoppa till innehållet
Liz Olevik
Liz Olevik

Liz Olevik

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd HLT
Verksamhetsstöd
liz.olevik@ltu.se
0911-72676
S241 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för HLT, Hälsa, Lärande och Teknik. Jag arbetar främst mot avdelningen Pedagogik, språk och ämnesdidaktik och även mot Teknisk Psykologi, där tillsammans med Linda Köhler.

Som ekonom arbetar jag bland annat med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för projekt inom grundutbildningen och forskning på avdelningen. Jag upprättar kalkyler, bistår med den ekonomiska kalkylen vid ansökningar samt har hand om rekvirering och fakturering. Jag samarbetar med andra ekonomer, forskare, projektledare, ämnesföreträdare, avdelningschef och prefekt.

Inom forskning administrerar jag forskningsämna Svenska med didaktisk inriktning, Engelska med didaktisk inriktning och Matematik och lärande. 

Jag sitter även med i planeringsgruppen för ekonomernas nätverk samt medverkar i olika utvecklingsprojekt.

Du når mig enklast på liz.olevik@ltu.se eller hela våra grupp på hlteco@ltu.se