Lena Björk
Lena Björk

Lena Björk

lena.bjork@ltu.se
0920-491502
C302 Luleå

Jag jobbar som säkerhetschef och ansvarar för att vi på ett bra sätt får ihop alla ingående delar inom säkerhetsarbetet.

Vårt säkerhetsarbete sker aktivt och förebyggande. Vi har fokus på att effektivt begränsa risker och förebygga skador inom områdena fysisk säkerhet, personsäkerhet och arbetsmiljö, informationssäkerhet samt på kris- och katastrofhantering.

Universitetet ska erbjuda en trygg och säker miljö för studenter, medarbetare och besökare och säkerställa skydd för materiella och immateriella värden inom utbildnings- och forskningsverksamheten.

I mitt uppdrag ingår att vara sammankallande i Säkerhetsgruppen och i Samrådsforum för säkerhet. Jag rapporterar till universitetsdirektör och rektors chefsgrupp samt ingår i Krisledningen där vi hanterar akuta händelser.

Jag nås enklast via 0920-49 15 02 eller via lena.bjork(at)ltu.se

Välkommen att kontakta mig!

 

Vid akut situation: