$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Från och med den 9/1 2017 är jag pensionär!
Undervisningsfrågor - använd beställningsformuläret på bibliotekets hemsida eller vänd er till Anders Brännström eller Ann-Sofie Nordenskjöld
Frågor som rör Sunderby sjukhusbibliotek och undervisning inom Norrbottens läns landsting vänd er till Lena Hansson eller Anders Brännström.