Dummy image
Dummy image

Petter Skott

IT-administratör
Luleå tekniska universitet
IT Drift och Support
Verksamhetsstöd
Petter.Skott@ltu.se
0920-492340
E1106B Luleå

Jag arbetar som tekniker innom delområdet infrastruktur vid IT-service. Delområdet har ansvar för planering, drift och felavhjälpning på LTU:s IT-infrastruktur och centrala IT-system.