Madeleine Syk
Madeleine Syk

Madeleine Syk

Doktorand, Kommundoktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Madeleine är den första kommundoktoranden i  ett samarbete mellan Stockholms Stad och Luleå Tekniska Universitet, via VINNOVAs kompetenscenter DRIZZLE - Centrum för dagvattenhantering. Hon är belägen på Miljöförvaltningen i Stockholm och startade sin doktorandforskning i april 2018.

Madeleines forskningsområde fokuserar på mikroplaster och mikroskräp i urbant dagvatten. Förekomsten av mikroplaster i vår miljö är idag välkänd, men det finns fortfarande många kunskapsluckor som behöver fyllas. Källor och kvantitet av mikroplast i stadens dagvatten är några av dem, och är vad Madeleine inriktar sin forskning mot.

Tidigare fullföljde Madeleine masterprogrammet i Miljö- och vattenteknik vid institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet. Hennes examensarbete fokuserade på möjligheten att karakterisera svarta kolpartiklar (black carbon) i snö med hjälp av partiklarnas dielektriska egenskaper.