Magnus Gustafsson
Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Tillämpad fysik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
magnus.gustafsson@ltu.se
0920-491983
E158 Luleå

Forskning

Teoretisk atom- molekyl- och optisk fysik. Kvant- och klassiska beskrivningar av molekylära kollisioner och växelverkan med elektromagnetisk strålning. Fokus på astro-tillämpningar: molekylproduktion i det interstellära mediet och strålningstransmission i planet- och stjärnatmosfärer.

Doktorand:  Wissam Fakhardji, Collision-induced absorption in planetary atmospheres, september 2015 -

Postdoc:  Péter Szabó, Molekylproduktion i det interstellära mediet, mars 2017 - februari 2019

Masterstudenter:

  • Jonatan Öström, Radiative association of CF+, 2014-2015, uppsats
  • Johan Carlstedt, H2-He kollisions-inducerad absorption, 2019

Om min forskning innan jag kom till LTU

Presentationer

Postrar

Publikationer, kommentarer och mindre korrektioner

Publons/ResearcherID

CV

Undervisning

Min undervisning är centrerad kring studentengagemang. Mina verktyg: interaktiva metoder, konceptfrågor med mentometrar och "kompis"-undervisning.  Dessa kompletteras med en kombination av traditionella klassrums-demonstrationer och datorsimuleringar.

Mer om min undervisning

Övrigt

Jag är delaktig i organisationen av LTU:s Rymdforskarskola.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Erratum: “Reaction rate constant for radiative association of CF+” [J. Chem. Phys. 144, 044302 (2016)] (2019)

Öström. J, Bezrukov. D, Nyman. G, Gustafsson. M
Journal of Chemical Physics, Vol. 150, nr. 24
Artikel i tidskrift

Formation of the NH molecule and its isotopologues through radiative association (2019)

Szabo. P, Gustafsson. M
Monthly notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 483, nr. 3, s. 3574-3578
Artikel i tidskrift

Update of the HITRAN collision-induced absorption section (2019)

Icarus (New York, N.Y. 1962), Vol. 328, s. 160-175
Artikel i tidskrift

Hydrogen Dimers in Giant-planet Infrared Spectra (2018)

Fletcher. L, Gustafsson. M, Orton. G
Astrophysical Journal Supplement Series, Vol. 235, nr. 1