Hoppa till innehållet
Magnus Nygren
Magnus Nygren

Magnus Nygren

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
magnus.nygren@ltu.se
0920-491767
A132 Luleå

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör ledning och styrning av säkerhets- och arbetsmiljörelaterade frågor inom basindustrin.

Arbetade tidigare som forskningsingenjör vid Avd. för arbetsvetenskap inom området kompetensutveckling & lärande (Tema A&O), samt vid det regionala FoU-projektet Attract.

Undervisning

Undervisar i:

  • Gruppdynamik och grupprocesser
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Vetenskaplig metod
  • Utvärderingsmetodik

Handleder även examensarbeten vid sociologiprogrammet.

Projekt 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Occupational accidents in Swedish construction trades (2021)

Berglund. L, Johansson. M, Nygren. M, Samuelson. B, Stenberg. M, Johansson. J
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 27, nr. 2, s. 552-561
Artikel i tidskrift

The Changed Relations between the Construction Industry and Occupational Health Services (2020)

Johansson. M, Nygren. M, Berglund. L
Work, Vol. 67, nr. 4, s. 903-915