Maria Johansson
Maria Johansson

Maria Johansson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
maria.4.johansson@ltu.se
0920-491471
A150 Luleå

Forskning
Jag forskar om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet inom mansdominerade branscher, med ett särskilt intresse för hur kön konstrueras och förstås inom arbetsmiljöarbetet. Mitt avhandlingsarbete tar sitt empiriska avstamp i byggbranschen där jag intresserar mig för den formella organiseringen kring externa arbetsmiljötjänster samt hur informella normer, strukturer och kulturer på arbetsplatsnivå påverkar arbetsmiljön. Jag har en filosofie kandidatexamen i Sociologi och en filosofie master inom inriktningen Human Resource Management (HRM).

Undervisning
Jag undervisar och handleder examensarbeten på Sociologprogrammet.

Projekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Conditioned openings and restraints: The meaning‐making of women professionals breaking into the male‐dominated sector of forestry (2019)

Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Gender, Work and Organization
Artikel i tidskrift

Occupational accidents in Swedish construction trades (2019)

Berglund. L, Johansson. M, Nygren. M, Samuelson. B, Stenberg. M, Johansson. J
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
Artikel i tidskrift

Occupational safety in the construction industry (2019)

Johansson. J, Berglund. L, Johansson. M, Nygren. M, Rask. K, Samuelson. B, et al.
Work, Vol. 64, nr. 1, s. 21-32