Martin Karlsson
Martin Karlsson

Martin Karlsson

Presentation av mig själv

Min bakgrund är inom hälsa, friluftsliv och hållbar utveckling. Jag har en magisterexamen i Psykologi från Umeå Universitet, 2008. Mellan juni 2013 och augusti 2015 arbetade jag som lärare på Hälsovägledarprogrammet.

> Länk till Hälsovägledarprogrammet.

Sedan 1:e september 2015 arbetar jag som doktorand på Arbetsvetenskap.

> Länk till Arbetsvetenskap.

 

Presentation av min forskning

Min forskning fokuserar på social hållbarhet i urban miljö.

Förnärvarande är jag projektmedlem i Attract som handlar om att skapa attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat. Specifikt arbetar projektet med stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare.

> Länk till Attract.

 

Publikationer

Publikationer

Konferensbidrag

Införandet av e-portfolio på Hälsovägledarprogrammet (2014)

Karlsson. M, Berglund. L
Ingår i: NU 2014 :, Umeå 8-10 oktober : abstracts, s. 85, Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014