Hoppa till innehållet
Marie Nordlund
Marie Nordlund

Marie Nordlund

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
marie.nordlund@ltu.se
0920-492546
C356 Luleå

Marie Nordlund (fil.dr. engelsk lingvistik, 4-9-lärare i engelska, franska, historia, fil.mag. språkdidaktik) arbetar för närvarande som universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa lärande och teknik, där hon huvudsakligen undervisar i engelsk lingvistik och i ämnesdidaktik inom lärarutbildningen.

Hon disputerade 2008 med sin avhandling From physical to mental acquisition: a corpus-based study of verbs, som behandlar de engelska verben acquire, buy, gather, grasp, receive and seize. Verbanalysen är baserad på material hämtat från British National Corpus.

I sin nuvarande forskning använder sig Marie fortfarande av korpusdata, men fokus ligger nu främst på det språkdidaktiska området och huvudsakligen på ordinlärning. Det är i synnerhet ordförrådet och hur det presenteras i textböcker för yngre inlärare som Marie intresserar sig för. Efter att ha skapat av en sökbar korpus av texterna i läromedlen Good Stuff och New Champion för år 4–6 har hon utfört jämförande analyser av ordförrådet i textböckerna. Tillsammans med sin kollega Cathrine Norberg arbetar hon nu med ett liknande projekt kring ordförrådet i textböcker för elever i år 3–4.

Sedan 2019 är Marie projektledare för det av Skolforskningsinstitutet finansierade 3-åriga projektet 21:a århundradets läskompetenser för 21:a århundradets Sverige, vilket fokuserar på elevers sökning efter och läsning av texter online på engelska. Övriga projektmedlemmar är Lydia Kokkola (Uleåborgs universitet) och Ulla Rydström (förstelärare i engelska vid Luleå gymnasieskola). 

Marie är medlem av Scandinavian Association for Language and Cognition, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, the Swedish Society for the Study of English (SWESSE) och Språklärarnas riksförbund. Hon har också tillhört det tidigare svenska teamet inom John Benjamins MetBib-organisation, Bibliography of Metaphor and Metonymy.

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Publikationer

Konferensbidrag

Are students given equal opportunities to develop vocabulary knowledge? Swedish EFL teaching materials from a lexical perspective (2023)

Bergström. D, Nordlund. M
Ingår i: National Forum for English Studies, 26-28 April 2023, Abstracts, Mälardalen University, 2023
Konferensbidrag

Learning English on the way to school (2023)

Supporting language learning as a part of an active school transportation intervention
Nordlund. M, Bergström. D
Ingår i: National Forum for English Studies, 26-28 April 2023, Abstracts, Mälardalen University, 2023
Artikel i tidskrift

Teenagers’ Vocabulary Knowledge and Self-Efficacy as Elements in Effective L2 Online Searches (2023)

Nordlund. M, Kokkola. L, Rydström. U
Nordic Journal of English Studies, Vol. 22, nr. 2, s. 1-26
Artikel i tidskrift

“The text comes first” – Principles guiding EFL materials developers’ vocabulary content decisions (2023)

Bergström. D, Norberg. C, Nordlund. M
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 67, nr. 1, s. 154-168
Kapitel i bok, del av antologi

När utvecklingsarbete gör skillnad - nu och för framtiden (2022)

Nordlund. M, Rydström. U
Ingår i: Praktiknära forskning i förskola och skola - undervisning, forskning och utveckling i samverkan
Konferensbidrag

Recycled or just frequent?: A corpus-based analysis of recycling in Swedish EFL materials (2022)

Bergström. D, Norberg. C, Nordlund. M
Paper presented at : The 31st Conference of the European Second Language Association (EuroSLA31), Freiburg, Switzerland, August 24-27, 2022
Artikel i tidskrift

Why are all dogs male? Gender in Swedish EFL textbooks (2022)

Norberg. C, Nordlund. M
Educare - vetenskapliga skrifter, Vol. 3, s. 186-208
Artikel i tidskrift

“Words are picked up along the way” (2022)

Swedish EFL teachers’ conceptualizations of vocabulary knowledge and learning
Bergström. D, Norberg. C, Nordlund. M
Language Awareness, Vol. 31, nr. 4, s. 393-409