Hoppa till innehållet
Majid Al-Gburi
Majid Al-Gburi

Majid Al-Gburi

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
majid.al-gburi@ltu.se
T2208 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Prediction of Restraint in Second Cast Sections of Concrete Culverts using Artificial Neural Networks (2018)

Al-Gburi. M, Jonasson. J, Nilsson. M
European Journal of Environmental and Civil Engineering, Vol. 22, nr. 2, s. 226-245
Artikel i tidskrift

Reduction of Early Age Crack Risks in Concrete Walls by Using a New Casting Technique (2016)

Al-Gburi. M, Jonasson. J, Nilsson. M
Structural Engineering International, Vol. 26, nr. 3, s. 216-224
Artikel i tidskrift

Model for economic replacement time of mining production rigs including redundant rig costs (2015)

Hamodi. H, Lundberg. J, Al-Gburi. M, Ahmadi. A, Ghodrati. B
Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 21, nr. 2, s. 207-226
Doktorsavhandling, sammanläggning

Restraint Effects in Early Age Concrete Structures (2015)

Al-Gburi. M
Artikel i tidskrift

Using Artificial Neural Network to Predict the Restraint in Concrete Culvert at Early Age (2015)

Al-Gburi. M, Jonasson. J, Nilsson. M
Structural Engineering International, Vol. 25, nr. 3, s. 258-265