Maria Mäkitalo
Maria Mäkitalo

Maria Mäkitalo

Luleå

Licentiate Thesis

Efterbehandling av gruvavfall

Gråberg och anrikningssand som genereras från brytning av sulfidmalm innehåller ofta stora mängder järnsulfider som oxideras när de utsätts för atmosfärens syre och då kan generera syra.  Tungmetaller kan bli mobila i avsaknad av alkaliska mineral som kan neutralisera denna syra.  Att minska miljöeffekterna från gruvavfall är en hög prioritet från gruvbolagens sida. På senare år har forskning i att använda restprodukter för att minska det sura metallhaltiga lakvatten som gruvavfall kan generera och dra nytta av restprodukternas reaktivitet givit hoppfulla resultat.

Projektet fokuserar främst på att undersöka om grönlutslam, som är en restprodukt som uppstår när kemikalierna i sulfatmassabruken återvinns, skulle kunna användas som vatten- och syrebarriär i tätskikt vid efterbehandling av sulfidhaltigt gruvavfall. Projektet finansieras av Formas.

Grönlutslam
Grönlutslam
Tätskikt
Tätskiktskonstruktion