Malin Lindberg

Titel: Biträdande professor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Genus och teknik
Avdelning: Arbetsvetenskap
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: malin.lindberg@ltu.se
Telefon: 0920-491082
Rum: A152 - Luleå »
Ort: Luleå

Malin Lindberg är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet med fokus på inkluderande innovation och organisation. Hon utforskar nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar där berörda målgrupper och intressenter involveras i processen. Hon har lett ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt om social innovation, genusmedveten innovation, idéburen innovation, platsinnovation m.m. Hon forskar även om nytänkande jämställdhetsinsatser i mansdominerade näringar såsom skogsindustrin och tillverkningsindustrin.

Forskningsprojekt

Social innovation

[http://www.ltu.se/socialinnovation]

Platsinnovation

[http://www.ltu.se/platsinnovation]

Idéburen innovation

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Ideburen-innovation-i-samhallsutmaningarnas-spar-1.158062]

Inkluderande skärningspunkter

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Inkluderande-potentialer-i-innovativa-skarningspunkter-1.157399]

Inkluderande skogsnäring

[http://www.ltu.se/inkluderandeskog]

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi
Lindberg, M et al.

Gender-sensitive Business Counselling

2017
Ingår i Technology, Commercialization and Gender
Artikel i tidskrift
Lindberg, M et al.

Boundary dimensions of social innovation

2017
Ingår i Innovation. The European Journal of Social Sciences, ISSN 1351-1610
Artikel i tidskrift
Lindberg, M et al.

Gendered Potentials and Delimitations in the Church of Sweden’s Social Innovation

2017
Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, ISSN 1869-3261
Artikel i tidskrift
Berglund, K et al.

Social innovation now and then in the Church of Sweden

2016
Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, ISSN 1869-3261
Kapitel i bok, del av antologi
Lindberg, M

Democratising Innovation Policy by Gender Scientific Participatory Research

2016
Ingår i Action Research for Democracy
Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 21 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017