Hoppa till innehållet
Malin Lindberg
Malin Lindberg

Malin Lindberg

Professor
Luleå tekniska universitet
Design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
malin.lindberg@ltu.se
0920-491082
A3520 Luleå

Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om utveckling av inkluderande innovationer och organisationer. Hon studerar särskilt nytänkande lösningar på samhällsutmaningar, inom den ideella, offentliga och privata sektorn. Genom en deltagande forskningsansats - där samhällsaktörer aktivt involveras i kunskapsutvecklingen - bidrar hennes forskning till både vetenskaplig och praktisk utveckling.

Forskningsområden

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Co-creative Platforms for Societal Impact of Research on Gender Issues (2022)

A Comparative Study of The Gender Academy and Gender Contact Point
Lindberg. M, Mellström. U, Wennberg. P
Ingår i: Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation
Artikel i tidskrift

Social Innovation for Work Inclusion: Contributions of Swedish Third Sector Organizations (2022)

Lindberg. M, Hvenmark. J, Nahnfeldt. C
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 12, nr. 3, s. 23-44
Kapitel i bok, del av antologi

Social innovation för ett hållbart arbetsliv (2022)

Insatser i Sveriges civilsamhälle
Lindberg. M, Hvenmark. J, Nahnfeldt. C
Ingår i: Social innovation för hållbar utveckling