Malin Lindberg
Malin Lindberg

Malin Lindberg

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Genus och teknik
Arbetsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
malin.lindberg@ltu.se
0920-491082
A152 Luleå

Malin Lindberg är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet med fokus på inkluderande innovation och organisation. Hon utforskar nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar där berörda målgrupper och intressenter involveras i processen. Hon har lett ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt om social innovation, genusmedveten innovation, idéburen innovation, platsinnovation m.m. Hon forskar även om nytänkande jämställdhetsinsatser i mansdominerade näringar såsom skogsindustrin och tillverkningsindustrin.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Boundary dimensions of social innovation (2017)

Lindberg. M, Hylander. J
Innovation. The European Journal of Social Sciences, ISSN: 1351-1610, Vol. 30, nr. 2, s. 168-181
Artikel i tidskrift

Gendered potentials and delimitations in the church of Sweden’s social innovation (2017)

Nahnfledt. C, Lindberg. M
Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, ISSN: 1869-3261, Vol. 8, nr. 1, s. 3-22
Kapitel i bok, del av antologi

Gender-sensitive Business Counselling (2017)

Lindberg. M, Johansson. A
Ingår i: Gender-sensitive Business Counselling - Changing the Gendered Pattern and Understanding of Entrepreneurship
Konferensbidrag

Idealistic innovation tackling societal challenges (2017)

Lindberg. M, Nahnfeldt. C
Paper presented at : XXVIII ISPIM Innovation Conference – Composing the Innovation Symphony, Austria, Vienna on 18-21 June 2017
Artikel i tidskrift

Tourism networking for regional place innovation in Swedish Lapland (2017)

Lindberg. M, Karlberg. H, Gelter. J
International Journal of Innovation and Regional Development, ISSN: 1753-0660, Vol. 7, nr. 4, s. 257-272