Malin Lindberg

Titel: Biträdande professor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Genus och teknik
Avdelning: Arbetsvetenskap
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: malin.lindberg@ltu.se
Telefon: 0920-491082
Rum: A152 - Luleå »
Ort: Luleå

Malin Lindberg är docent och biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet med fokus på inkluderande innovation och organisation. Hennes forskning fokuserar bl.a. på social innovation, genusdriven innovation, idéburen innovation och platsinnovation. Hon utforskar även inkluderande innovationspotentialer i skärningspunkter mellan olika branscher, sektorer, innovationsformer m.m. samt genus- och mångfaldsmedveten organisationsutveckling i mansdominerade näringar såsom skogsindustrin och tillverkningsindustrin.

Forskningsprojekt

Social innovation

[http://www.ltu.se/socialinnovation]

Platsinnovation

[http://www.ltu.se/platsinnovation]

Idéburen innovation

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Ideburen-innovation-i-samhallsutmaningarnas-spar-1.158062]

Inkluderande skärningspunkter

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Inkluderande-potentialer-i-innovativa-skarningspunkter-1.157399]

Inkluderande skogsnäring

[http://www.ltu.se/inkluderandeskog]

Publikationer

Artikel i tidskrift
Lindberg, M et al.

Boundary dimensions of social innovation

2016
Ingår i Innovation. The European Journal of Social Sciences, ISSN 1351-1610
Kapitel i bok, del av antologi
Lindberg, M

Democratising Innovation Policy by Gender Scientific Participatory Research

2016
Ingår i Action Research for Democracy
Artikel i tidskrift
Berglund, K et al.

Social innovation i Svenska kyrkan

2016
Ingår i Svensk kyrkotidning
Artikel i tidskrift
Lindberg, M et al.

Regional social innovation

2016
Ingår i International Journal of Innovation and Regional Development, ISSN 1753-0660
Artikel i tidskrift
Lindberg, M

Undoing gender in EU’s social innovation policies?

2016
Ingår i International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, ISSN 2043-8257
Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 14 december 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016