Hoppa till innehållet
Malin Lindberg
Malin Lindberg

Malin Lindberg

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
malin.lindberg@ltu.se
0920-491082
A3520 Luleå

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om inkluderande innovation och organisation. Hon studerar hur nytänkande lösningar utvecklas på samhälleliga och organisatoriska utmaningar, inom den offentliga, privata och ideella sektorn. Genom en deltagande forskningsansats, där samhällsaktörer aktivt involveras i kunskapsutvecklingen, bidrar hennes forskning till både vetenskapligt och samhälleligt relevanta insikter.

Forskningsområden