Anna Marti Bigorra
Anna Marti Bigorra

Anna Marti Bigorra

Post doktor
Luleå tekniska universitet
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anna.marti.bigorra@ltu.se
0920-493499
E218m Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Aspect-based Kano categorization (2019)

Marti Bigorra. A, Isaksson. O, Karlberg. M
International Journal of Information Management, Vol. 46, s. 163-172
Doktorsavhandling, sammanläggning

Customer-focused data-driven target setting (2019)

Marti Bigorra. A
Artikel i tidskrift

Combining customer needs and the customer’s way of using the product to set customer-focused targets in the House of Quality (2017)

Marti Bigorra. A, Isaksson. O
International Journal of Production Research, Vol. 55, nr. 8, s. 2320-2335
Konferensbidrag

Measuring uncertainty to identify missing customer information relevant to the design process (2017)

Marti Bigorra. A
Paper presented at : 12th International Conference on Digital Information Management, Fukuoka, Japan, September 12 -14, 2017