Maria Johansson
Maria Johansson

Maria Johansson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
maria.5.johansson@ltu.se
0920-493294
Luleå

Maria Johansson är sedan december 2013 doktorand i arbetsvetenskap vid ämnet genus och teknik. Hennes övergripande forskningsintresse är genus i mansdominerade kontexter och undersöker mer specifikt konstruktioner av genus och jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer och hur dessa konstruktioner är sammanlänkade med förståelser av kompetens och föreställningar om (skogs)arbete. Hon är också intresserad av hur konstruktioner av genus sker i relation till klass och plats och hur organisatoriska förändringar möjliggörs eller hindras av olika förståelser av genus och jämställdhet.

Maria har en kandidatexamen i genusvetenskap, en kandidatexamen i beteendevetenskap/idrottspedagogik samt en masterexamen i ledarskap och organisation från Umeå universitet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

#Metoo in the Swedish forest sector (2018)

testimonies from harassed women on sexualised forms of male control
Johansson. M, Johansson. K, Andersson. E
Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN: 0282-7581, Vol. 33, nr. 5, s. 419-425
Rapport

Risker och säkerhetsarbetei byggbranschen (2017)

En kunskapssammanställning baserad på internationell forskning
Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Rask. k, Samuelsson. B, et al.
Rapport

Risker och säkerhetsarbetei byggbranschen (2017)

En kunskapssammanställning baserad på internationell forskning
Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Rask. k, Samuelsson. B, et al.
Artikel i tidskrift

The Business Case of Gender Equality in Swedish Forestry and Mining (2017)

Restricting or Enabling Organizational Change
Johansson. M, Ringblom. L
Gender, Work and Organization, ISSN: 0968-6673, Vol. 24, nr. 6, s. 628-642
Artikel i tidskrift

The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions (2017)

Negotiating “Unjustness”and “Unnecessity”in Swedish Forestry
Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Men and Masculinities, ISSN: 1097-184X