Maria Johansson
Maria Johansson

Maria Johansson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
maria.5.johansson@ltu.se
0920-493294
Luleå

Maria Johansson är sedan december 2013 doktorand i arbetsvetenskap vid ämnet genus och teknik. Hennes övergripande forskningsintresse är genus i mansdominerade kontexter och undersöker mer specifikt konstruktioner av genus och jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer och hur dessa konstruktioner är sammanlänkade med förståelser av kompetens och föreställningar om (skogs)arbete. Hon är också intresserad av hur konstruktioner av genus sker i relation till klass och plats och hur organisatoriska förändringar möjliggörs eller hindras av olika förståelser av genus och jämställdhet.

Maria har en kandidatexamen i genusvetenskap, en kandidatexamen i beteendevetenskap/idrottspedagogik samt en masterexamen i ledarskap och organisation från Umeå universitet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions (2019)

Negotiating “Unjustness”and “Unnecessity”in Swedish Forestry
Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Men and Masculinities
Artikel i tidskrift

Constituting gender and gender equality through policy (2018)

the political of gender mainstreaming in the Swedish forest industry
Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G, Lindberg. M
Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 37, nr. 8, s. 763-779
Artikel i tidskrift

#Metoo in the Swedish forest sector (2018)

testimonies from harassed women on sexualised forms of male control
Johansson. M, Johansson. K, Andersson. E
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 33, nr. 5, s. 419-425
Artikel i tidskrift

The Business Case of Gender Equality in Swedish Forestry and Mining (2017)

Restricting or Enabling Organizational Change
Johansson. M, Ringblom. L
Gender, Work and Organization, Vol. 24, nr. 6, s. 628-642
Konferensbidrag

Betydelser av kön, klass och plats i svensk gruv- och skogsnäring (2016)

Andersson. L, Johansson. M
Paper presented at : g16 Gränser, mobilitet och mobilisering, Linköping 23-25 november 2016