Marlen Aasa-Chapman
Marlen Aasa-Chapman

Marlen Aasa-Chapman

Chef analys och beredning
Luleå tekniska universitet
Analys och beredning
Verksamhetsstöd
marlen.aasa-chapman@ltu.se
0920-491225
B009 Luleå

tf chef område Analys och bereding/handläggare

Jag är handläggare vid Analys och beredning med ett fokus på frågor som rör universitetets forskningsverksamhet. Jag ansvarar för fakultetsnämndernas utvärdering av forskningsämnen, handlägger ansökningar om inrättande/omprövning av forskningsämnen samt ärenden rörade universitetets starka forsknings och innovationsområden (SFIO) och det strategiska samarbetet inom the Joint Arctic Agenda/The Arctic Five. Jag är ansvarig handläggare för både TFNs och FFNs forskningsstrategiutskott och även FFNs konstnärliga utskott.  

I mindre utsträckning arbetar jag även med forskarutbilding, främst handläggning av disputationer, tillgodoräknanden etc vid KKL, SBN och SRT. Min kollega Mia Sundström handägger disputationer för HLV, ETS och TVM och har ett mer övergripade ansvar för forskarutbildningen vid LTU. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Ansvarar för fakultetsnämndernas utvärdering av forskningsämnen, sammanställning av indikator data och analys av utfall.
  • Beredande handläggare vid inrättande/omprövning av forskningsämnen.
  • Handläggning av ärenden som berör universitetens starka forsknings- och innovationsområden.
  • Handläggare för det strategiska arbetet inom Joint Arctic Agenda/The Actic Five.
  • Handläggare FFNs konstnärliga utskott.
  • Granskar disputationsansökningar från KKL, SBN och SRT. Vänd er till mig om ni har frågor om sammansättning av betygsnämnd etc.

Mig når du lättast på E-post: marlen.aasa-chapman@ltu.se, alternativt per telefon på 0920-491225.

 

Ansökningsguide för strategiska medel inom The Arctic Five