Hoppa till innehållet
Marlen Aasa-Chapman
Marlen Aasa-Chapman

Marlen Aasa-Chapman

Handläggare
Luleå tekniska universitet
Utbildnings- och forskningsplanering
Verksamhetsstöd
marlen.aasa-chapman@ltu.se
0920-491225
B009 Luleå

Jag är handläggare vid Analys och beredning med ett fokus på frågor som rör universitetets forskningsverksamhet. Jag ansvarar för fakultetsnämndernas utvärdering av forskningsämnen, handlägger ansökningar om inrättande/omprövning av forskningsämnen samt ärenden rörade universitetets starka forsknings och innovationsområden (SFIO) och det strategiska samarbetet inom the Joint Arctic Agenda/The Arctic Five. Jag är ansvarig handläggare för både TFNs och FFNs forskningsstrategiutskott och även FFNs konstnärliga utskott.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Ansvarar för fakultetsnämndernas utvärdering av forskningsämnen, sammanställning av indikator data och analys av utfall.
  • Beredande handläggare vid inrättande/omprövning av forskningsämnen.
  • Handläggning av ärenden som berör universitetens starka forsknings- och innovationsområden.
  • Handläggare för det strategiska arbetet inom Joint Arctic Agenda/The Actic Five.

Mig når du lättast på E-post: marlen.aasa-chapman@ltu.se, alternativt per telefon på 0920-491225.