Hoppa till innehållet
Maria Markström
Maria Markström

Maria Markström

Controller
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd HLT
Verksamhetsstöd
maria.markstrom@ltu.se
0920-492144
S239 Luleå

Jag arbetar som controller vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik. Det innebär att jag är samordningsansvarig för institutionens budget-, prognos och bokslutsarbete. I mitt arbete ingår även att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till ledning och övriga medarbetare vid institutionen, samt att samverka med ekonomienheten och med övriga ekonomer vid institutionen för att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt.

Förutom övergripande ekonomiarbete arbetar jag med budgetering och uppföljning av institutionens grundutbildning samt att jag är samordnare för bemanningssystemet Retendo. I mina arbetsuppgifter ingår även ansvar för inventariemärkning och inventering vid institutionen.