Maria Markström
Maria Markström

Maria Markström

Controller
Luleå tekniska universitet
VSS HLV
Institutionen för hälsovetenskap, Verksamhetsstöd
maria.markstrom@ltu.se
0920-492144
S341 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen för hälsovetenskap. Det innebär att jag svarar för samordning av institutionens budget-, prognos och bokslutsarbete. I mitt arbete ingår även att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till ledning och övriga medarbetare vid institutionen, samt att samverka med ekonomienheten och med övriga institutionsekonomer för att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt.

Förutom övergripande ekonomiarbete vid institutionen, samarbetar jag med Avdelningen för hälsa & rehabilitering, vilket bl a innebär ekonomisk uppföljning för avdelningen, upprättande av kalkyler, rekvisitioner och projektredovisningar. I mina arbetsuppgifter ingår även samordning av inventariemärkning och inventering vid institutionen.