Hoppa till innehållet
Mariana Johansson
Mariana Johansson

Mariana Johansson

Verksamhetsstöd
mariana.johansson@ltu.se
0920-492013
B183 Luleå

Jag har avslutat min anställning på universitetet. Du hittar mig numera på Akademiska hus i Luleå där jag arbetar som fastighetsförvaltare. Kontoret återfinns i C-huset.

 Här finns kontaktuppgifter: Campus Luleå | Akademiska Hus

---------------------------------------------------------------------------------------

Säkerhetschef
Jag arbetar som säkerhetschef och mitt uppdrag är att samordna och leda säkerhetsarbetet inom Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet ska bedriva aktivt och systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering i syfte:
- att säkerställa en säker och trygg miljö för medarbetare, studenter och besökare
- att trygga universitetets materiella och immateriella värden
- att vara en säker samarbetspartner och
- att etablera säkra rutiner för en ur säkerhetssynpunkt välfungerande verksamhet.

Säkerhetsarbetet ska inriktas på att effektivt begränsa risker och förebygga skador inom följande områden:
- Fysisk säkerhet
- Personalsäkerhet och arbetsmiljö
- Informationssäkerhet samt
- Kris- och katastrofhantering