Mariana Johansson
Mariana Johansson

Mariana Johansson

Chef Lokalservice
Luleå tekniska universitet
VSS Lokalservice, Inre- och yttre miljö
Verksamhetsstöd
mariana.johansson@ltu.se
0920-492013
B183 Luleå

Chef Lokalservice

Jag arbetar som tf chef för verksamhetsområdet Inre och yttre miljö samt chef för Lokalservice som ingår i området.

Inre och yttre miljö ansvarar även för universitets lokalförsörjning på strategisk och operativ nivå, kontakter och förhandlingar med fastighetsägare samt stöd till verksamheten i dessa frågor. Området ombesörjer även för inköp av ändamålsenliga möbler till alla våra lokaler samt ansvarar även för fysisk säkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete inom öppna ytor, brandskydd, miljöledning samt optimering av lokalnyttjande. Inom området finns även universitetets Centralverkstad som arbetar på uppdrag av universitetets grundutbildning och forskningsprojekt.

Lokalservice ansvarar för att ge service och support till medarbetare och studenter. Vårt uppdrag är att skapa en bra inre arbetsmiljö och en bra studiemiljö 

Lokalservice består av ett antal olika kompetensgrupper såsom lokalvård med bastjänser samt extra tjänster, inredning, post och gods och AV-support i våra lärosalar, hörsalar och aula Aurora. Mitt ansvarsområde innefattar även konferenstjänster i Wiberggården samt fikaservice.

Lokalservice har 48 kompetenta medarbetare som är indelade i två team där Maria Teresa Viegas Ferraz och Sara Stark är teamledare.

Besök gärna https://www.ltu.se/internt/Tjanster-och-stod/Boka-och-bestall för att ta del av våra tjänster.

Jag nås enklast via 0920-49 20 13 eller via mariana.johansson(at)ltu.se

Välkommen att kontakta mig!