Marianne Engdahl
Marianne Engdahl

Marianne Engdahl

Studentservice
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Marianne.Engdahl@ltu.se
0920-491513
A2406 Luleå

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar med utbildningsadministration inom avdelningen PSÄ samt bemannar på Studenttorget.

De program som jag är ansvarig för som utbildningsadministratör är:

Förskolelärarprogrammet

Specialpedagogprogrammet

De kurser jag ansvarar för är inom området UVK-kurser i förskolelärarprogrammet, svenska (alla program) och specialpedagogik (alla program)