Maria Johansson
Maria Johansson

Maria Johansson

Biträdande professor, Utbildningsledare för grundlärarutbildning och VFU
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
maria.l.johansson@ltu.se
0920-491009
A3536 Luleå

Jag är avdelningschef för avdelningen Pedagogik, Språk och Ämnesdidaktik (PSÄ).

Jag har en doktorsexamen i matematik och en i matematik och lärande (matematikdidaktik). Min doktorsavhandling i matematik och lärande handlade om matematik i förskolan, då särskilt om kompentensutveckling av förskollärare och barnskötare.

Jag undervisar inom lärarutbildning på LTU inom främst förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet.

Mina forskningsintressen är bredda och behandlar både matematik och matematik och lärande för olika åldrar och olika skolformer. Jag ingår i den internationella forskningsgruppen ” Young Children's Mathematics” och bedriver nu forskning inom Kampradprojektet ”ELMA” Entreprenöriellt lärande och problemlösning i matematik för skolåren 1-6.

 Utöver detta arbetar jag också inom uppdragsutbildningar och har ett intresse för hur programmering och datalogiskt tänkande kan stärka matematikundervisningen i skolan.

Publikationer

Konferensbidrag

Student teachers' definitions of the concept “teaching mathematics in preschool” (2019)

Johansson. M, Tossavainen. T, Faarinen. E, Tossavainen. A
Ingår i: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11), s. 2277-2284, ERME, 2019, hal-02414896
Artikel i tidskrift

University mathematics students’ self-efficacy beliefs about proof and proving (2019)

Viholainen. A, Tossavainen. T, Viitala. H, Johansson. M
LUMAT, Vol. 7, nr. 1, s. 148-164
Artikel i tidskrift

Combining entrepreneurship and mathematics in primary school (2018)

what happens?
Palmér. H, Johansson. M
Education Inquiry, Vol. 9, nr. 4, s. 331-346
Kapitel i bok, del av antologi

Stories Neglected About Children’s Mathematics Learning in Play (2018)

Fosse. T, Johansson. M, Hope Lossius. M, Wagner. A, Wernberg. A
Ingår i: Mathematics Education in the Early Years
Artikel i tidskrift

Swedish Primary and Preprimary Student Teachers' Views Of Using Digital Tools in Preprimary Mathematics Education (2018)

Tossavainen. T, Johansson. M, Faarinen. E, Klisinska. A, Tossavainen. A
Journal of Technology and Information Education, Vol. 10, nr. 2, s. 16-23