Maria Johansson
Maria Johansson

Maria Johansson

scaled_gatewaysmall.jpg

Forskning

Hur hänger industridesign och vår omgivning ihop? Hur påverkar kultur design och hur påverkas kultur av design?    

I den första delen av forskarstudierna har jag undersökt skillnader och likheter mellan olika målgrupper i Sydkorea, USA och Tyskland. I samarbete med University of Lapland (Rovaniemi, Finland), fyra Svenska småföretag och tre finska småföretag bedrevs fältstudier i de tre länderna. Främst enkäter användes för att försöka kartlägga skillnaderna. Denna kvantitativa studie låg till grund för licentiatavhandlingen ”Product Design Preferences in the USA, South Korea and Germany”

Under fältstudierna gjordes även ett mindre antal intervjuer och produkter, användare och andra situationer med anknytning till fallet dokumenterades. Detta kvalitativa material är tänkt att ligga till grund för den andra delen av studierna, där jag nu befinner mig. Ett av de sju studerade fallen ska studeras närmare med fokus på design och kultur.

Undervisning

Kurser:
A0008A - Systematisk design
D0004A (ARD103) - Designmetodik

Handledning:
Examensarbete - Jonas Linder