Maria Kero
Maria Kero

Maria Kero

Chef studenthälsan
Luleå tekniska universitet
Studenthälsan, Studentservice
Verksamhetsstöd
maria.kero@ltu.se
0920-492455
C335 Luleå

Studenthälsan är en enhet inom Studentservice Luleå tekniska universitet.

Studenthälsans uppdrag är att utifrån ett salutogent förhållningssätt främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Verksamheten skall ha en förebyggande inriktning. Studenthälsan är komplement till den allmänna hälso- och sjukvården och har därmed inte primär och- akutvårdsansvar för studenterna.

Som verksamhetchef för Studenthälsan ansvarar jag för att uppdraget fullföljs och att studenterna får ett säkert och tryggt bemötande.

Arbetsuppgifter

Förutom mitt uppdrag som chef arbetar jag som sjuksköterska i verksamheten.

Mina huvudsakliga arbetsområden är

  • Möter studenter som har frågor om sin hälsa och livsstil i Luleå och Piteå
  • Ansvarig för phösarutbildning
  • Samordningsfunktion i studiestarten
  • Alkohol-och drog prevention
  • Samverkar med studenter i olika projekt
  • Ingår i LTU:s krisledningsgrupp

Du når mig enklast via e-post: maria.kero@ltu.se eller telefon 070/6669168

Relaterade länkar