Hoppa till innehållet
Maria Krantz
Maria Krantz

Maria Krantz

Handläggare
Luleå tekniska universitet
Utbildnings- och forskningsplanering
Verksamhetsstöd
maria.krantz@ltu.se
0920-491431
B015 Luleå

Jag är handläggare/utredare och arbetar främst med utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå. I mitt ansvarsområde ingår även att medverka i och driva utvecklingsfrågor huvudsakligen på uppdrag av universitetets olika beslutsfunktioner.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Bereda ärenden som rör utbildningsfrågor

Ansvarar för beredning av:

  • Utbildningsfrågor vid institutionen för Konst, kommunikation och lärande (KKL), såsom utbildningsplaner, kurskravslistor och examensbeskrivningar (exkl. ämneslärarutbildning och KPU).
  • Utbildningsfrågor vid institutionen för hälsovetenskap (HLV), såsom utbildningsplaner, kurskravslistor och examensbeskrivningar.
  • Remisser

Jag ingår också i den beredande gruppen för samverkansprojektet Regional förnyelse, samt i styrgruppen inom avsiktsförklaring mellan LTU och Region Norrbotten.