Maria Larsson-Lund
Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Maria.Larsson-Lund@ltu.se
0920-493833
D905 Luleå

Vem jag är

Jag är professor i arbetsterapi och har forskat inom området i närmare 20 år. Jag är även ämnesföreträdare för arbetsterapi, vilket innebär att jag arbetar med övergripande frågor som rör utbildning och forskning inom ämnet. I arbetet ingår kursansvar, undervisning och examination på grund- samt avanceradnivå i arbetsterapi. Jag har lång erfarenhet av projektledning för forskning och utvecklingsarbete som relaterar till teknik i ”människans tjänst”. Jag har även erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning relaterat till digitalisering, e- lärande och digital kompetens samt kliniska utvecklingsprojekt inom rehabilitering, sjukfrånvaro och samverkan.

Om min forskning

Min forskning fokuserar till största delen på digitaliseringen i samhället och hur den ökade användningen av teknik påverkar hälsa samt delaktighet i aktiviteter i hem, på arbetsplatser och i samhället. Forskningen fokuserar också på hur teknik kan facilitera hälsa och engagemang i aktiviteter genom att förbättra matchning mellan person, tekniken och omgivningen. Forskningens fokus har främst varit personer med kognitiva funktionsnedsättningar och äldre.

Några exempel på forskningsområden:

Optimera matchning mellan användares förmåga och vardagsteknikens krav med fokus på att främja aktivitet och delaktighet i det digitaliserade samhället.
Forskningen har pågått under närmare femtion års tid och har genom ett stort antal studier utvecklat kunskap om förmågan att använda vardagsteknik hos personer med förvärvad hjärnskada och hur det relaterar till vardagsliv och arbete. Kunskap har även utvecklats om teknikens utamningsgrad och hur tekniken matchar användares förmåga och hur dessa kan anpassas till varandra i rehabiliteringsarbete. Vidare ingår interventionsstudier där teknik använts i kompensatoriskt syfte för att främja vardagsliv och arbetsförmåga.

Du kan läsa mer exempel från projektet här

Främja delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö.  
Detta pågående projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för delaktighet i aktiviteter och platser utanför hemmet i det digitaliserade samhället. Projektet generar kunskap som kan utveckla rehabilitering och utformningen av ”hjärnvänliga” samhällen (kognitiv tillgänglighet). I projektets framtid ingår att utveckla interventionsprogram med digitala teknikstöd samt digitala lösningar för att stärka delaktighet i samhällslivet.

Du kan läs mer om exempel från projektet här

Möjligheter till hälsa, aktivitet och delaktighet för personer med neurologiska skador och sjukdomar
Den pågående forskningen inom detta område fokuserar främst personer med neurologiska skador och sjukdomar och deras möjligheter och hinder till aktivitet och delaktighet i dagligt liv. Relationen mellan deras delaktighet och livstillfredsställelse har även studerats. Inflytandet av faktorer i miljön, allt från en bredd av sådana till mer avgränsade faktorer såsom social miljö, samarbete i aktivitet, vardagsteknologi och rehabiliteringinsatsers betydelse har särskilt kommit att uppmärksammas. I projektet ingår även instrumentutveckling för studera detta.

Du kan läsa mer om exempel från projektet här

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Everyday activities outside the home are a struggle (2018)

Narratives from two persons with acquired brain injury
Olofsson. A, Larsson-Lund. M, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN: 1103-8128
Artikel i tidskrift

Gender and diagnostic impact on everyday technology use (2018)

a differential item functioning (DIF) analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)
Kottorp. A, Malinovsky. C, Larsson-Lund. M, Nygård. L
Disability and Rehabilitation, ISSN: 0963-8288
Artikel i tidskrift

Skill clusters of ability to manage everyday technology among people with and without cognitive impairment, dementia and acquired brain injury (2018)

Malinovsky. C, Fallhapour. M, Larsson-Lund. M, Nygård. L, Kottorp. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN: 1103-8128, Vol. 25, nr. 2, s. 99-107
Artikel i tidskrift

The digital society (2018)

Occupational therapists need to act proactively to meet the growing demands of digital competence
Larsson-Lund. M
British Journal of Occupational Therapy, ISSN: 0308-0226, Vol. 81, nr. 12, s. 733-735
Konferensbidrag

A new landscape for higher education evolves (2017)

How can digital competence be enhanced to match the needs in the  digital society?
Larsson-Lund. M
Paper presented at : Artic Light e-He@lth Conference, Luleå, 1-2/2 2017