Marita Henningsdotter-Lovner
Marita Henningsdotter-Lovner

Marita Henningsdotter-Lovner

Jag är Utbildningsledare för Master- och Kandidatutbildningarna med klassisk musikprofil. Jag arbetar dessutom som Verksamhetsledare för LTU accelerator som utgör institutionens samverkansnav.
Som Verksamhetsledare samordnar jag institutionens olika delar i gränsöverskridande produktioner, gärna med omvärldssamverkan. LTU accelerator förverkligar därigenom det entreprenöriella förhållningssätt som ska genomsyra universitetets arbete.

Jag är i grunden musiklärare och flöjtpedagog men har jobbat som projektledare för internationella kulturprojekt, skådespelare och musiker/teatermusiker. Mitt stora intresse för människor har alltid varit min drivkraft och de senaste åren har jag studerat psykologi på deltid. Mitt nördintresse för hav, segel och stora segelskutor har tagit med mig på några segelsträckor som Jungman ombord på Ostindiefararen Göteborg och dess seglats till Kina.

Jag tror att:
° Kreativitet och kultur bygger broar – mellan generationer, mellan sociala skikt och andra grupperingar i samhället.
° Kulturella och kreativa uttryck definierar människan i en tid av mångfald.
° Kreativitet och kultur pratar ett universellt språk som både kan utmana och läka.
° Kreativiteten förfinar det redan fina och visar på möjligheterna till ständig utveckling.
° I kreativitet och kultur bor varje människas rätt till ett eget uttryck och acceptans av andras egenart.

Vilket samhälle vill vi ha? Vilken framtid?

Vi ställs idag inför fler och mer komplexa inputs och valmöjligheter än i någonsin. En betoning på individens förverkligande ser ut att vara dagens samhällsnorm. Med detta individfokus sluter vi oss i grupperingar som liknar det vi själva står för och är. Klyftorna i samhället kan på så vis få ny kraft i ointresset och okunskapen om ”de andra”. Detta utgör en grogrund för fördomar och segregering. ”Fördomen har sin rot i vardagslivet” (O. Palme dec. 1965) – och det är i vardagslivet som vi kan göra skillnad.

Tillsammans gör vi skillnad!