Hoppa till innehållet
Marie Anna Moretti
Marie Anna Moretti

Marie Anna Moretti

Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Jag jobbar som doktorand på institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM) vid Luleå Tekniska Universitet. Jag började mina doktorandstudier 2018 efter att ha tagit en ingenjörsexamen i maskinteknik. Jag forskar nu inom materialvetenskap och hållfasthetslära.

Doktorandprojekt

Ämne - Karaktärisering och modellering av Ti64-titanlegering och nickellegering 718 under olika termomekaniska belastningar

Målet är att identifiera mekanismen som styr plastisering hos Ti64 och legering 718 över ett brett temperatur- och spänningsområde, för att upprätta en relation mellan mikrostrukturutvecklingen och materialets mekaniska beteende. Experimentell karakterisering vid hög belastning och undersökning av mikrostruktur gör det möjligt att studera fenomen som re-kristallisation, fastransformation, utskillningshärdning och korntillväxt. Dessa data används för att kalibrera materialparametrar som används vid modellering.

Projekt - European Network for Alloy Behavior Law Enhancement

ENABLE är ett projekt som finansieras av Europa programmet Horizon2020 inom ramen för Marie Skłodowska-Curie ITN-åtgärden. Projektet syftar till att få en komplett och exakt modellering av tillverkningskedjan genom att inkludera effekten av mikrostrukturen för de mekaniska egenskaperna. En multiskala och multi-fysisk simulering av tillverkningsprocesserna kommer att tillämpas.

Handledare

Lars-Erik Lindgren och Paul Åkerström

Utbildning

Civilingenjör i maskinteknik från ENSEIRB-MATMECA, Bordeaux Institute of Technology, Frankrike.

Kompetens

mekanisk modellering - materialmodell - finita elementanalys - materialkarakterisering - mekanisk provning - mikrostrukturanalys - plasticitet - nickellegeringar - legering 718 

LinkedIn - Research Gate 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Correction to: High Strain Rate Deformation Behavior and Recrystallization of Alloy 718 (2022)

Moretti. M, Dalai. B, Åkerström. P, Arvieu. C, Jacquin. D, Lacoste. E, et al.
Metallurgical and Materials Transactions. A, Vol. 53, nr. 7, s. 2796-2796
Artikel i tidskrift

Corrigendum to “Mechanical behavior and microstructure evolution during deformation of AA7075-T651” [J. Mater. Sci. Eng. A 822 (2021) 141615] (2022)

Dalai. B, Moretti. M, Åkerström. P, Arvieu. C, Jacquin. D, Lindgren. L
Materials Science & Engineering, Vol. 845