Hoppa till innehållet
Marie Anna Moretti
Marie Anna Moretti

Marie Anna Moretti

Doktorand, MC
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
marie.anna.moretti@ltu.se
0920-493801
E863 Luleå

Doktorandprojekt

Ämne - Karaktärisering, förståelse och modellering av Ti64-titanlegering och IN718-nickellegering under olika termomekaniska belastningar

Målet är att identifiera mekanismen som styr plastisering hos Ti64 och IN718 över ett brett temperatur- och spänningsområde, för att upprätta en relation mellan mikrostrukturutvecklingen och materialets mekaniska beteende. Experimentell karakterisering vid hög belastning och undersökning av mikrostruktur gör det möjligt att studera fenomen som re-kristallisation, fastransformation, utskillningshärdning och korntillväxt. Dessa data används för att kalibrera materialparametrar som används vid modellering.

Projekt - European Network for Alloy Behavior Law Enhancement

ENABLE är ett projekt som finansieras av Europa programmet Horizon2020 inom ramen för Marie Skłodowska-Curie ITN-åtgärden. Projektet syftar till att få en komplett och exakt modellering av tillverkningskedjan genom att inkludera effekten av mikrostrukturen för de mekaniska egenskaperna. En multiskala och multi-fysisk simulering av tillverkningsprocesserna kommer att tillämpas.

Handledare

Lars-Erik Lindgren och Paul Åkerström

Bakgrund

Civilingenjör i maskinteknik från ENSEIRB-MATMECA, Bordeaux Institute of Technology, Frankrike.