Maria Öberg
Maria Öberg

Maria Öberg

Administrativ chef
Luleå tekniska universitet
VSS SRT
Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
maria.oberg@ltu.se
0920-491018
A3438 Luleå

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för system- och rymdteknik. Den administrativa chefens huvuduppgifter är att utgöra ett stöd för prefekt och ledning i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor, samt att leda det administrativa arbetet vid institutionen. I korthet innebär detta att:

  • samordna institutionens administrativa ärenden
  • analysera, bereda och föredra ärenden inför beslut
  • ingå i institutionens ledningsgrupp
  • leda och utveckla den administrativa gruppens medarbetare och arbetsformer
  • svara för upprätthållande och fullgörande av policys, rutiner och arbetssätt
  • delta i universitetsgemensamma utvecklingsarbeten inom administration