Hoppa till innehållet
Maria Öberg
Maria Öberg

Maria Öberg

Enhetschef
Luleå tekniska universitet
Redovisning och ekonomistyrning
Verksamhetsstöd
maria.oberg@ltu.se
0920-491018
B250 Luleå

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar som chef för enheten Redovisning och ekonomistyrning. Enheten ansvarar för beredning och analyser inom ekonomistyrningsområdet
och för universitetets ekonomiska redovisning samt ekonomiadministrativa processer. I uppdraget ingår bland annat beredning av styrmodell, resursfördelningsmodell, planeringsförutsättningar, verksamhetsplaner, budgetunderlag, uppföljningsrapporter, årsredovisning samt samordning av intern styrning och kontroll. Enheten bereder även ekonomisk planering, styrning och uppföljning för centrala verksamhetsstödet och universitetsgemensam verksamhet.