Maria Villanueva
Maria Villanueva

Maria Villanueva

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Industriell marknadsföring
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Publikationer

Konferensbidrag

Conversion Theory in Marketing (2018)

Villanueva. M, Chohan. R
Ingår i: Back to the Future, Using Marketing Basics to Provide Customer Value : Proceedings of the 2017 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, s. 415-425, Springer, 2018