Marcus Sandberg
Marcus Sandberg

Marcus Sandberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Marcus.Sandberg@ltu.se
0920-493072
F932 Luleå

CV

BIOGRAFI

Dr. Marcus Sandberg, är universitetslektor i byggproduktion och hans forskningexpertis är inom virtuellt byggande, byggnadsinformationsmodellering, konfigurering och simuleringsdriven design. Han har en bakgrund inom maskinteknik och har lett och jobbat i forskningsprojekt i samverkan med flyg- och bilindustrin. Sedan 2013 arbetar han inom forskningsområdet byggproduktion med projekt inom virtuellt byggande inom tillämpningsområdena datacenters och lågenergihus.

PROJEKT

 • Optimering av livscykelenergin i nya och renoverade byggnader - Formas
 • Datacenter - odling - VINNOVA
 • Ekodistrikt - Formas
 • Digitalt byggande - Smart built environment/Formas
 • Kiruna Sustainability Center - VINNOVA
 • Cloudberry datacenters - Multifunktionella datacenter

UNDERVISNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

 • P0011B - Ingenjörens datorverktyg
 • P7006B - Datorstödd byggproduktion
 • W0007B - CAD och VR
 • W7003B - Datorstödd projektering
 • W7004B - Industriellt byggande

Publikationer

Artikel i tidskrift

Multidisciplinary Optimization of Life-Cycle Energy and Cost Using a BIM-Based Master Model (2019)

Sandberg. M, Mukkavaara. J, Shadram. F, Olofsson. T
Sustainability, ISSN: 2071-1050, Vol. 11, nr. 1
Konferensbidrag

A master model approach for design and analysis of roof trusses (2018)

Kubicki. S, Mukkavaara. J, Sandberg. M
Ingår i: Proceedings of the 35th ISARC, Berlin, Germany, s. 325-331, 2018
Konferensbidrag

Trade-off optimization of embodied versus operational carbon impact for insulation and window to wall ratio design choices (2018)

A case study
Shadram. F, Mukkavaara. J, Schade. J, Sandberg. M
Paper presented at : 10th International Conference on Sustainability and Energy in Buildings, SEB 2018; Gold Coast; Australia; 24-26 June 2018
Konferensbidrag

A BIM-Based Method for Analyzing the Trade-Off between Embodied and Operational Energy (2017)

Shadram. F, Mukkavaara. J, Schade. J, Sandberg. M, Olofsson. T
Ingår i: ICCREM 2016, BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016, s. 59--70, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017
Konferensbidrag

A modelling methodology for assessing use of datacenter waste heat in greenhouses (2017)

Sandberg. M, Risberg. M, Ljung. A, Varagnolo. D, Xiong. D, Nilsson. M
Paper presented at : Third International Conference on Environmental Science and Technology, ICOEST, Budapest, 19-23 October 2017
Artikel i tidskrift

A knowledge-based master model approach exemplified with jet engine structural design (2017)

Sandberg. M, Tyapin. I, Kokkolaras. M, Lundbladh. A, Isaksson. O
Computers in industry (Print), ISSN: 0166-3615, Vol. 85, s. 31-38
Konferensbidrag

Modularization based on commonalities in house-building requirements (2017)

Viklund. E, Sandberg. M, Lidelöw. H, Jansson. G
Ingår i: ICCREM 2016, BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016, s. 126-134, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017
Konferensbidrag

A design automation development process for building and bridge design (2016)

Sandberg. M, Gerth. R, Viklund. E
Ingår i: Proceedings of the 33rd CIB W78 Conference 2016, Oct. 31st – Nov. 2nd 2016, Brisbane, Australia, 2016
Konferensbidrag

Approach for Automated Planning Using 5D-BIM (2016)

Mukkavaara. J, Jansson. G, Holmberg. A, Sandberg. M
Ingår i: Proceedings of the 33rd CIB W78 Conference 2016, Oct. 31st-Nov. 2nd 2016, Brisbane, Australia, 2016