Hoppa till innehållet
Margot Sehlstedt-Persson
Margot Sehlstedt-Persson

Margot Sehlstedt-Persson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
margot.sehlstedt-persson@ltu.se
0910-585305
A177C Skellefteå

Jag arbetar inom forskningsämnet träfysik som omfattar studier av trämaterialets fysikaliska egenskaper, fuktmekanik och fuktflödesstudier med huvudinriktning på torkning och värmebehandling av virke. De forskningsprojekt som är aktuella just nu handlar främst om naturlig beständighet (röta och mögel) och virkestorkning,

Den 14 december 2005 presenterade jag min licentiatavhandling “Properties of solid wood: responses to drying and heat treatment”.

Den 11 november 2008 försvarade jag min doktorsavhandling "Impact of Drying and Heat Treatment on Physical Properties and Durability of Solid Wood"

I Januari 2010 arrangerade vår avdelning en konferens i Skellefteå inom trätorkning: 11th International IUFRO Wood Drying Conference. Den allra första konferensen i serien hölls även den i Skellefteå 1987.

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

The conditioning regime in industrial drying of Scots pine sawn timber studied by X-ray computed tomography (2020)

a case-study
Couceiro. J, Hansson. L, Sehlstedt-Persson. M, Vikberg. T, Sandberg. D
European Journal of Wood and Wood Products, Vol. 78, nr. 4, s. 673-682
Artikel i tidskrift

Application of GRAS Compounds for the Control of Mould Growth on Scots Pine Sapwood Surfaces (2019)

Multivariate Modelling of Mould Grade
Myronycheva. O, Poohphajai. F, Sehlstedt-Persson. M, Vikberg. T, Karlsson. O, Junge. H, et al.
Forests, Vol. 10, nr. 9
Rapport

Konditionering av virke vid olika fuktkvoter (2019)

studier i tomograf
Sehlstedt-Persson. M, Hansson. L, Couceiro. J, Vikberg. T
Konferensbidrag

Portable microNIR sensor for the evaluation of mould contamination on wooden surfaces (2019)

Myronycheva. O, Karlsson. O, Sehlstedt-Persson. M, Öhman. M, Sandberg. D
Ingår i: Proceedings of the 2019 Society of Wood Science and Technology International Convention, Convention Theme: Renewable Materials and the Wood-based Bioeconomy, s. 120-125, Society of Wood Science and Technology (SWST), 2019