Hoppa till innehållet
Margot Sehlstedt-Persson
Margot Sehlstedt-Persson

Margot Sehlstedt-Persson

Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
margot.sehlstedt-persson@associated.ltu.se
0910-585305
A177C Skelleftea

Jag arbetar inom forskningsämnet träfysik som omfattar studier av trämaterialets fysikaliska egenskaper, fuktmekanik och fuktflödesstudier med huvudinriktning på torkning och värmebehandling av virke. De forskningsprojekt som är aktuella just nu handlar främst om naturlig beständighet (röta och mögel) och virkestorkning,

Den 14 december 2005 presenterade jag min licentiatavhandling “Properties of solid wood: responses to drying and heat treatment”.

Den 11 november 2008 försvarade jag min doktorsavhandling "Impact of Drying and Heat Treatment on Physical Properties and Durability of Solid Wood"

I Januari 2010 arrangerade vår avdelning en konferens i Skellefteå inom trätorkning: 11th International IUFRO Wood Drying Conference. Den allra första konferensen i serien hölls även den i Skellefteå 1987.

Relaterade länkar

Publikationer

Konferensbidrag

Spectroscopic characterisation of wood treated by different coatings after weathering in subarctic conditions (2020)

Myronycheva. O, Sekan. A, Kim. I, Karlsson. O, Jacobsson. P, Sehlstedt-Persson. M, et al.
Ingår i: Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention, “Renewable Resources for a Sustainable and Healthy Future”, s. 57-64, Society of Wood Science and Technology (SWST), 2020
Artikel i tidskrift

The conditioning regime in industrial drying of Scots pine sawn timber studied by X-ray computed tomography (2020)

a case-study
Couceiro. J, Hansson. L, Sehlstedt-Persson. M, Vikberg. T, Sandberg. D
European Journal of Wood and Wood Products, Vol. 78, nr. 4, s. 673-682
Konferensbidrag

The Influence of Four Commercial Wood-surface Treatments on Mould-fungi Growth in a Pure Culture (2020)

Myronycheva. O, Kim. I, Jacobsson. P, Karlsson. O, Sehlstedt-Persson. M, Sandberg. D
Ingår i: Integrating sustainability and health in buildings through renewable materials, InnoRenew CoE International Conference 2020, s. 19-19, InnoRenew CoE, 2020