Hoppa till innehållet
Marika Sörensen Häggman
Marika Sörensen Häggman

Marika Sörensen Häggman

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SBN
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
marika.sorensen.haggman@ltu.se
0920-491714
T1011 Luleå

Jag arbetar som projektekonom på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med  ekonomi innefattar även min tjänst  kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Forskningsämnen