Maria Viklander

Titel: Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: VA-teknik
Avdelning: Arkitektur och vatten
Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: Maria.Viklander@ltu.se
Telefon: 0920-491634
Rum: L207 - Luleå »
Ort: Luleå

Maria Viklander är ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarar för forskning inom det urbana vattenområdet. Hon bedriver behovsdriven, transdisciplinär forskning tillsammans med avnämnare för att utveckla hållbara urbana vattensystem utifrån pågående förändrade förutsättningar, så som urbanisering, klimatförändringar och mer begränsad tillgång till resurser. Marias huvudsakliga forskningsintresse är dagvattenkvalitet med avseende på källor till föroreningar, behandling och dagvattenhantering som inkluderar integration av dagvatten och grön infrastruktur till stadsplanering och byggande. Hon är specialist på aspekter rörande dagvattenkvalitet och -hantering i kallt klimat och med det expert på snökvalitet, snösmältning och snöhantering i urbana områden. Maria fokuserar även på kvantitativa aspekter på urban avrinning, exempelvis ytlig avledning, översvämningsrisker och anpassning av dagvattensystem och stadsbyggande så att de blir mer resilienta till ett förändrat klimat. Hon bidrar även till utveckling av forskningsområdet avloppsledningsnät.

Forskningsprojekt

Aktuella och avslutade forskningsprojekt

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt]

Publikationer

Artikel i tidskrift
Al-Rubaei, A et al.

Effectiveness of a 19-Year Old Combined Pond-Wetland System in Removing Particulate and Dissolved Pollutants

2017
Ingår i Wetlands (Wilmington, N.C.), ISSN 0277-5212
Artikel i tidskrift
Søberg, L et al.

Do salt and low temperature impair metal treatment in stormwater bioretention cells with or without a submerged zone?

2017
Ingår i Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697
Artikel i tidskrift
Blecken, G et al.

Stormwater control measure (SCM) maintenance considerations to ensure designed functionality

2017
Ingår i Urban Water Journal, ISSN 1573-062X
Artikel i tidskrift
Merriman, L et al.

Evaluation of factors affecting soil carbon sequestration services of stormwater wet retention ponds in varying climate zones.

2017
Ingår i Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697
Artikel i tidskrift
Pericault, Y et al.

A novel freeze protection strategy for shallow buried sewer pipes

2017
Ingår i Water Science and Technology, ISSN 0273-1223
Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 21 oktober 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017