Maria Viklander
Maria Viklander

Maria Viklander

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria.Viklander@ltu.se
0920-491634
L207 Luleå

Maria Viklander är ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarar för forskning inom det urbana vattenområdet. Hon bedriver behovsdriven, transdisciplinär forskning tillsammans med avnämnare för att utveckla hållbara urbana vattensystem utifrån pågående förändrade förutsättningar, så som urbanisering, klimatförändringar och mer begränsad tillgång till resurser. Marias huvudsakliga forskningsintresse är dagvattenkvalitet med avseende på källor till föroreningar, behandling och dagvattenhantering som inkluderar integration av dagvatten och grön infrastruktur till stadsplanering och byggande. Hon är specialist på aspekter rörande dagvattenkvalitet och -hantering i kallt klimat och med det expert på snökvalitet, snösmältning och snöhantering i urbana områden. Maria fokuserar även på kvantitativa aspekter på urban avrinning, exempelvis ytlig avledning, översvämningsrisker och anpassning av dagvattensystem och stadsbyggande så att de blir mer resilienta till ett förändrat klimat. Hon bidrar även till utveckling av forskningsområdet avloppsledningsnät.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Do salt and low temperature impair metal treatment in stormwater bioretention cells with or without a submerged zone? (2017)

Søberg. L, Viklander. M, Blecken. G
Science of the Total Environment, ISSN: 0048-9697, Vol. 579, s. 1588-1599
Artikel i tidskrift

Evaluation of factors affecting soil carbon sequestration services of stormwater wet retention ponds in varying climate zones. (2017)

Merriman. L, Moore. T, Wang. J, Osmond. D, Al-Rubaei. A, Smolek. A, et al.
Science of the Total Environment, ISSN: 0048-9697, Vol. 583, s. 133-141
Artikel i tidskrift

Stormwater control measure (SCM) maintenance considerations to ensure designed functionality (2017)

Blecken. G, Hunt. W, Al-Rubaei. A, Viklander. M, Lord. W
Urban Water Journal, ISSN: 1573-062X, Vol. 14, nr. 3, s. 278-290
Artikel i tidskrift

Effectiveness of a 19-Year Old Combined Pond-Wetland System in Removing Particulate and Dissolved Pollutants (2017)

Al-Rubaei. A, Engström. M, Viklander. M, Blecken. G
Wetlands (Wilmington, N.C.), ISSN: 0277-5212, Vol. 37, nr. 3, s. 485-496
Konferensbidrag

Coordinated long term planning of sewer and water mains rehabilitation (2017)

Pericault. Y, Bruaset. S, Ugarelli. R, Saegrov. S, Viklander. M, Hedström. A
Paper presented at : Leading Edge Sustainable Asset Management of Water and Wastewater Infrastructure Conference. Trondheim, Norway, 20-22 June 2017