Hoppa till innehållet
Maria Viklander
Maria Viklander

Maria Viklander

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria.Viklander@ltu.se
0920-491634
T3003 Luleå

Maria Viklander är ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarar för forskning inom det urbana vattenområdet. Hon bedriver behovsdriven, transdisciplinär forskning tillsammans med avnämnare för att utveckla hållbara urbana vattensystem utifrån pågående förändrade förutsättningar, så som urbanisering, klimatförändringar och mer begränsad tillgång till resurser. Marias huvudsakliga forskningsintresse är dagvattenkvalitet med avseende på källor till föroreningar, behandling och dagvattenhantering som inkluderar integration av dagvatten och grön infrastruktur till stadsplanering och byggande. Hon är specialist på aspekter rörande dagvattenkvalitet och -hantering i kallt klimat och med det expert på snökvalitet, snösmältning och snöhantering i urbana områden. Maria fokuserar även på kvantitativa aspekter på urban avrinning, exempelvis ytlig avledning, översvämningsrisker och anpassning av dagvattensystem och stadsbyggande så att de blir mer resilienta till ett förändrat klimat. Hon bidrar även till utveckling av forskningsområdet avloppsledningsnät.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Data-Driven Approach to Stormwater Quality Analysis in Two Urban Catchments (2022)

Larm. T, Wahlsten. A, Marsalek. J, Viklander. M
Sustainability, Vol. 14, nr. 5
Artikel i tidskrift

An evaluation of temporal changes in physicochemical properties of gully pot sediments (2022)

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 43, s. 65452-65465
Artikel i tidskrift

Blue-Green Infrastructure for All Seasons: The Need for Multicolored Thinking (2022)

Sagrelius. P, Lundy. L, Blecken. G, Rizzo. A, Viklander. M
Journal of Sustainable Water in the Built Environment, Vol. 8, nr. 4
Artikel i tidskrift

Correction to: Facilitating maintenance of stormwater ponds: comparison of analytical methods for determination of metal pollution (2022)

Gavric. S, Flanagan. K, Österlund. H, Blecken. G, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research