Hoppa till innehållet
Maria Viklander
Maria Viklander

Maria Viklander

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria.Viklander@ltu.se
0920-491634
T3003 Luleå

Maria Viklander är ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarar för forskning inom det urbana vattenområdet. Hon bedriver behovsdriven, transdisciplinär forskning tillsammans med avnämnare för att utveckla hållbara urbana vattensystem utifrån pågående förändrade förutsättningar, så som urbanisering, klimatförändringar och mer begränsad tillgång till resurser. Marias huvudsakliga forskningsintresse är dagvattenkvalitet med avseende på källor till föroreningar, behandling och dagvattenhantering som inkluderar integration av dagvatten och grön infrastruktur till stadsplanering och byggande. Hon är specialist på aspekter rörande dagvattenkvalitet och -hantering i kallt klimat och med det expert på snökvalitet, snösmältning och snöhantering i urbana områden. Maria fokuserar även på kvantitativa aspekter på urban avrinning, exempelvis ytlig avledning, översvämningsrisker och anpassning av dagvattensystem och stadsbyggande så att de blir mer resilienta till ett förändrat klimat. Hon bidrar även till utveckling av forskningsområdet avloppsledningsnät.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

An assessment of gully pot sediment scour behaviour under current and potential future rainfall conditions (2021)

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 282
Artikel i tidskrift

Metal enrichment of soils in three urban drainage grass swales used for seasonal snow storage (2021)

Gavrić. S, Leonhardt. G, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 760
Artikel i tidskrift

Modeling the Swelling of Hydrogels with Application to Storage of Stormwater (2021)

Åkerstedt. H, Lundström. T, Larsson. I, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Vol. 13, nr. 1
Artikel, forskningsöversikt

Next generation swale design for stormwater runoff treatment (2021)

A comprehensive approach
Ekka. S, Rujner. H, Leonhardt. G, Blecken. G, Viklander. M, Hunt. W
Ingår i: Journal of Environmental Management
Artikel i tidskrift

Dynamic Distributed Storage of Stormwater in Sponge-Like Porous Bodies (2020)

Modelling Water Uptake
Lundström. S, Åkerstedt. H, Larsson. S, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Vol. 12, nr. 8