Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

María Paz Zorzano Mier är professor i atmosfärisk vetenskap och Senior Scientist vid institutionen för planetology och beboelighet Centrum för Astrobiology CAB (INTA / CSIC).

Hon är involverad i ett av de mest ambitiösa projekt från Luleå tekniska universitet står inför, nämligen utvecklingen av instrumentet HABIT (beboelighet, Brine bestrålning och temperatur), som kommer att skickas till Mars som en del av ESA: s ExoMars 2018 uppdrag.

HABIT är utformad för att studera vattnets kretslopp på Mars yta, och det kommer att innebära en milstolpe i Mars prospektering, bidrar inte bara att gå in på djupet i kunskapen om planeten, men också rensa sätt att planera framtida bemannade uppdrag.

Som expert i rymden instrumentering och utnyttjande data arbetar hon också i utvecklingen av förfaranden och modeller för att garantera en optimal analys av mätningar instrumentet i en rad olika aspekter.

e-post: zorzanomm@cab.inta-csic.es