Hoppa till innehållet
Mascha Pauelsen
Mascha Pauelsen

Mascha Pauelsen

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
mascha.pauelsen@ltu.se
0920-491732
S118 Luleå

Som universitetslektor fördelar jag min tid över undervisning och forskning. Tidigare har jag undervisat i biomekanik och funktionell anatomi på grundnivå och gästundervisat i multivariatdataanalys på doktorandnivå. Nu undervisar i jag kvantitativa metoder och statistik. Som forskare (största delen av min tid) är jag intresserad av faktorer som underlättar och försvarar att vara fysisk aktiv både som ung och gammal. Övergripande målet är att utöka "health span."

Min Forskning

Mina kandidat- och masteruppsatser var studier inom idrottsmedicin och var ett resultat av mitt engagemang i sporten flat track roller derby. Jag har fortfarande ett visst personligt intresse kvar av det, men jag tycker att mina ansträngningar kan ha större inverkan när jag försöker öka hållbarheten i det framtida samhället. Att försöka förstå hur vi kan hjälpa individer och befolkningsgrupper att bli friskare längre med hjälp av rörelse har potential att öka individuell livskvalitet och ekonomisk bärkraft för sociala skyddsnät i stort.

Min doktorsavhandling bestod av kvantitativ grundforskning, utförd inom ramen för BAHRT-projektet . Samarbetet mellan disciplinerna sjukgymnastik och kontrollreglering gav oss viktiga nya insikter om hur posturala kontrollsystem kompenserar för åldersrelaterade nedgångar för att avvärja uppkomsten eller ökningen av fallrelaterad oro och balansrubbningar.

För närvarande har jag gått med i teamet som har grundat SICTA-projektet (sustainable intervention for children transporting actively). Den handlar om utvecklingen av ett komplext ingripande för att öka antalet aktiva pendlar till och från skolan (gå och cykla snarare än att pendla med bil).

Publikationer

Artikel i tidskrift

Increased co-contraction reaction during a surface perturbation is associated with unsuccessful postural control among older adults (2022)

Falk. J, Strandkvist. V, Pauelsen. M, Vikman. I, Nyberg. L, Röijezon. U
BMC Geriatrics, Vol. 22, nr. 1
Artikel i tidskrift

COVID-19 (2021)

Opportunities for interdisciplinary research to improve care for older people in Sweden
Baxter. R, Wossenseged Birhane. J, Li. X, Naseer. M, Pauelsen. M, Shebehe. J, et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 49, nr. 1, s. 29-32
Artikel i tidskrift

Hand grip strength is strongly associated with lower limb strength but only weakly with postural control in community-dwelling older adults (2021)

Strandkvist. V, Larsson. A, Pauelsen. M, Nyberg. L, Vikman. I, Lindberg. A, et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 94
Artikel i tidskrift

Positive Self-Perceptions of Aging Play a Significant Role in Predicting Physical Performance among Community-Dwelling Older Adults (2021)

Nilsson. E, Igelström. H, Vikman. I, Larsson. A, Pauelsen. M
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, nr. 21