Mascha Pauelsen
Mascha Pauelsen

Mascha Pauelsen

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
mascha.pauelsen@ltu.se
0920-491732
S118 Luleå

Jag är doktorand inom BAHRT-projektet. BAHRT: Balanced Human and Robot, är ett projekt som financieras av Vetenskapsrådet. Vårt syfte är att utöka förståelsen av motoriskkontroll, fall, och fallrelaterad oro. Vi gör det med hjälp av nya metoder för att analysera svaj, robotik och matematisk modellering.

Jag visste tidigt under min kandidatutbildning att jag ville gå vidare till forskning inom ämnet fysioterapi. På grund av mitt engagemang i flat track roller derby blev jag intresserad av att skapa kunskap om epidemiologin för sportsinjuries inom denna nya och spännande idrott. Min kandidatavhandling gav mig tillfället att utforska just detta.

Efter att ha hittat ett stort antal hjärnskakningar inom idrotten tog jag kontakt med prof. Yelverton Tegner. Han blev min mentor igenom processen att skriva min första artikel. Senare blev han sista medförfattare på en artikel om hjärnskakningincidens inom ett elit ishockeylag, som jag arbetade med till min magisterexamen.

Nu känner jag mig hedrad att få möjligheten att arbeta som en del i BAHRT forskningsgruppen:
Prof. Lars Nyberg, HLV
Ulrik Röijzon, PhD, HLV
Irene Vikman, PhD, HLV
Annika Närslund, PhD, HLV
Prof. Thomas Gustafsson, SRT
George Nikolakopoulos, PhD, SRT
Georgios Andrikopoulos, PhD, SRT
Umut Mamikoglu, doktorand, SRT

I min forskning använder jag vårt rörelse laboratorium och olika programvaror för att kunna analysera balansförmåga. Biomekaniska datat kombineras med enkätdata som samlas bland äldre med och utan fallrelaterad oro. Genom att kombinera dessa datakällor kan vi undersöka balansförmågan och fallrelaterad oro från många olika vinklar. Vi samarbetar med ett team från den tekniska fakulteten (se ovan) för att analysera och utveckla modeller om postural kontroll, som sedan kan användas och testas i en robot.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Both psychological factors and physical performance are associated with fall-related concerns (2018)

Pauelsen. M, Nyberg. L, Röijezon. U, Vikman. I
Aging Clinical and Experimental Research, Vol. 30, nr. 9, s. 1079-1085
Artikel i tidskrift

Decline in sensorimotor systems explains reduced falls self-efficacy (2018)

Pauelsen. M, Vikman. I, Johansson. V, Larsson. A, Röijezon. U
Journal of Electromyography & Kinesiology, Vol. 42, s. 104-110
Konferensbidrag

On Internal Modeling of the Upright Postural Control in Elderly (2018)

Jafari. H, Pauelsen. M, Röijezon. U, Nyberg. L, Nikolakopoulos. G, Gustafsson. T
Paper presented at : 2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE ROBIO 2018), December 12-15, 2018, Kuala Lumpur, Malaysia.
Artikel i tidskrift

Concussion in ice hockey (2017)

A Cohort Study Across 29 Seasons
Pauelsen. M, Nyberg. G, Tegner. C, Tegner. Y
Clinical Journal of Sports Medicine, Vol. 27, nr. 3, s. 283-287
Konferensbidrag

Fear, morale, and physical performance, not past falls, mediate fallsefficacy in community dwelling older people (2017)

Pauelsen. M, Nyberg. L, Röijezon. U, Vikman. I
Ingår i: WCPT 2017 congress proceedings, 2017