Hoppa till innehållet
Mascha Pauelsen
Mascha Pauelsen

Mascha Pauelsen

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
mascha.pauelsen@ltu.se
0920-491732
S118 Luleå

Jag är doktorand inom BAHRT-projektet. BAHRT: Balanced Human and Robot, är ett projekt som financieras av Vetenskapsrådet. Vårt syfte är att utöka förståelsen av motoriskkontroll, fall, och fallrelaterad oro. Vi gör det med hjälp av nya metoder för att analysera svaj, robotik och matematisk modellering.

Jag visste tidigt under min kandidatutbildning att jag ville gå vidare till forskning inom ämnet fysioterapi. På grund av mitt engagemang i flat track roller derby blev jag intresserad av att skapa kunskap om epidemiologin för sportsinjuries inom denna nya och spännande idrott. Min kandidatavhandling gav mig tillfället att utforska just detta.

Efter att ha hittat ett stort antal hjärnskakningar inom idrotten tog jag kontakt med prof. Yelverton Tegner. Han blev min mentor igenom processen att skriva min första artikel. Senare blev han sista medförfattare på en artikel om hjärnskakningincidens inom ett elit ishockeylag, som jag arbetade med till min magisterexamen.

Nu känner jag mig hedrad att få möjligheten att arbeta som en del i BAHRT forskningsgruppen:
Prof. Lars Nyberg, HLV
Ulrik Röijzon, PhD, HLV
Irene Vikman, PhD, HLV
Annika Närslund, PhD, HLV
Prof. Thomas Gustafsson, SRT
George Nikolakopoulos, PhD, SRT
Georgios Andrikopoulos, PhD, SRT
Umut Mamikoglu, doktorand, SRT

I min forskning använder jag vårt rörelse laboratorium och olika programvaror för att kunna analysera balansförmåga. Biomekaniska datat kombineras med enkätdata som samlas bland äldre med och utan fallrelaterad oro. Genom att kombinera dessa datakällor kan vi undersöka balansförmågan och fallrelaterad oro från många olika vinklar. Vi samarbetar med ett team från den tekniska fakulteten (se ovan) för att analysera och utveckla modeller om postural kontroll, som sedan kan användas och testas i en robot.

Publikationer

Artikel i tidskrift

COVID-19 (2021)

Opportunities for interdisciplinary research to improve care for older people in Sweden
Baxter. R, Wossenseged Birhane. J, Li. X, Naseer. M, Pauelsen. M, Shebehe. J, et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 49, nr. 1, s. 29-32
Artikel i tidskrift

Hand grip strength is strongly associated with lower limb strength but only weakly with postural control in community-dwelling older adults (2021)

Strandkvist. V, Larsson. A, Pauelsen. M, Nyberg. L, Vikman. I, Lindberg. A, et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 94
Artikel i tidskrift

Frequency domain shows (2020)

Fall-related concerns and sensorimotor decline explain inability to adjust postural control strategy in older adults
Pauelsen. M, Jafari. H, Strandkvist. V, Nyberg. L, Gustafsson. T, Vikman. I, et al.
PLOS ONE, Vol. 15, nr. 11
Konferensbidrag

A novel data driven model of ageing postural control (2019)

Jafari. H, Pauelsen. M, Röijezon. U, Nyberg. L, Nikolakopoulos. G, Gustafsson. T
Paper presented at : EU Falls Festival, 1-2 October, 2019, Umeå, Sweden