Hoppa till innehållet
Mashreki Sami
Mashreki Sami

Mashreki Sami

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
mashreki.sami@ltu.se
0920-491829
T3018 Luleå

Mashreki Samis forskning fokuserar på gråvattenrening med decentraliserade reningssystem för återvinning och återanvändning av gråvatten i den urbana miljön. Forskningen kommer att betona resursåtervinning och kvalitet på avloppsvatten för återanvändning.

Med ett forskningsintresse för vattensäkerhet har Mashreki avslutat sin M.Sc i infrastruktur och miljöteknik från Chalmers. Hans examensarbete handlade om effektiv sensorplacering för smart vattendistributionsnät.

Mashreki startade som doktorand i VA-teknik vid LTU februari 2020. Inledningsvis kommer han att studera decentraliserade gråvattenreningssystemen och jämför kostnaderna som uppstår vid implementering av centraliserade och decentraliserade behandlingssystem. Dessutom kommer han att arbeta med att utveckla en grön vägg för rening av gråvatten i pilotskala.

Publikationer

Konferensbidrag

Removal of Microplastics from Greywater Using a Green Wall Treatment System (2022)

Sami. M, Hedström. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Kvarnström. E, Herrmann. I
Paper presented at : IWA 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 6 – 10 November 2022, Lyon, France.
Konferensbidrag

Pollutant Removal In On-Site Greywater Treatment Systems (2021)

Sami. M, Wu. J, Hedström. A, Kvarnström. E, Herrmann. I
Paper presented at : 5th International Conference on Ecotechnologies for Wastewater Treatment (IWA EcoSTP 2021), Milan, Italy, June 21-25, 2021