$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Matthias Borris vetenskapliga huvudintressen är relaterade till urban dagvattenkvalitet och dess potentiella framtida förändringar på grund av förändringar i inflytelserika faktorerna för dagvattenkvalitén (dvs. klimatförändringarna, urbanisering och miljöpolitik).

Matthias har kommit att särskilt intressera sig för datormodeller rörande urban dagvattenkvalitet vilka han använder för att studera sådana potentiella framtida förändringar och att föreslå meningsfulla anpassningsstrategier. Dessutom fokuserar Matthias på processer som påverkar dagvattenkvalitet, som till exempel ackumulering och transport av föroreningar på hårt trafikerade vägar och effekten av olika rörmaterial i ledningsnätnätet. Genom en djupare förståelse av dessa processer utvecklar Matthias förvaltningsstrategier för att förbättra dagvattenkvalitet och minska negativa effekter på recipienten. Den nya kunskapen används dessutom för att förbättra modellering av dagvattenkvalitet. 

Forskningsprojekt

.