Hoppa till innehållet
Stefan Marth
Stefan Marth

Stefan Marth

Forskningsassistent
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
stefan.marth@ltu.se
0920-493813
E862 Luleå

Bakgrund 

Bachelor of Science inom General Engineering Sciences från Tekniska Universitetet Hamburg-Harburg , Tyskland.
Master of Science inom Rymdteknik från Tekniska Universitetet Braunschweig, Tyskland.

Doktorandprojekt:
Materialkarakterisering för brottmodellering och deformation av plåtar 

Introduktion

Den nu dominerande tekniken för lättviktsdesign av bilstrukturer bygger på presshärdning. Tekniken är en svensk innovation och har utvecklats till en global teknik, där Sverige fortfarande som världsledande inom forskning och industriell utveckling. Drivkrafterna är minskade utsläpp och ökad fordonssäkerhet. Andelen av presshärdade komponenter i nästa generations bilstrukturer förväntas bli över 40%. Det övergripande målet för projektet är att öka effektiviteten i produkt- och processutvecklingen och korta ledtiden från utveckling till produktion. En förutsättning för effektivt och snabbt införandet av nya högpresterande material är tillgången på effektiva och noggranna metoder för simulering av brott i krockanalyser.

Projektmål och resultat

Detta projekt ska ge en översikt över några av de mest grundläggande frågor som förekommer för simulering av brott i presshärdade komponenter. En metod som tagits fram i projektet kallas ”Stepwise Modelling Method”  (SMM) och används för karakterisering av materialparametrar för plasticitet- och brottmodellering. Genom att överföra mikrostuktursammansättning från formningssimuleringar kan krocksimuleringar med hjälp av multi-skal analyser prediktera sprickförlopp. Utvecklingen av kohesiva brottmodeller som används vid modellering av sprickinitiering är huvudfokusen av projektet. Detta ska leda till en förkortning av utvecklingstider och lättare bilar med bibehållen säkerhet.

Handledare

Handledare: Hans-Åke Häggblad
Biträdande handledare: Mats Oldenburg
Biträdande handledare: Jörgen Kajberg
 

Arbete inom Doktorandsektionen:

Sedan 2018 är jag ordinarie forskarstuderande-representant i den tekniska fakultätsnämnden och det tillhörande forskningsstrategiutskottet. Nämndens uppgifter utgörs av strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning avseende inriktnings-, kvalitets-, dimensionerings- och effektivitetsfrågor inom respektive ansvarsområde.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Stepwise modelling method for post necking characterisation of anisotropic sheet metal (2021)

Marth. S, Djebien. S, Kajberg. J, Häggblad. H
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, Vol. 29, nr. 8
Konferensbidrag

A Novel Method for Modelling of Cold Cutting of Microstructurally Tailored Hot Formed Components (2019)

Jonsén. P, Svanberg. A, Ramirez. G, Casellas. D, Hernández. R, Marth. S, et al.
Ingår i: Hot sheet metal forming of high-performance steel, Proceedings, s. 645-652, Wissenschaftliche Scripten, 2019
Konferensbidrag

Failure Modelling and Experimental Evaluation of a Press-Hardened Laboratory Scale Component with Multi-Phase Microstructure (2019)

Marth. S, Golling. S, Östlund. R, Barrero Pijoan. A, Häggblad. H, Oldenburg. M
Ingår i: Hot sheet metal forming of high-performance steel, Proceedings, s. 39-49, Wissenschaftliche Scripten, 2019
Konferensbidrag

From Blank to Fractured Component (2018)

Numerical and Experimental Results of a Laboratory Scale Component
Marth. S, Golling. S, Östlund. R, Oldenburg. M
Paper presented at : International Deep Drawing Research Group 37th Annual Conference 3–7 June 2018, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada