Hoppa till innehållet
Mats Ekevad
Mats Ekevad

Mats Ekevad

Konsult, Professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mats.ekevad@associated.ltu.se
0910-585733
A180 Skelleftea

Forskningsområden

Trämekanik och träkonstruktion, främst genom datorsimuleringar, ofta med finit-element metod. Tillämpad och industrinära forskning som handlar om mekaniskt, termiskt och fuktmekaniskt beteende hos trä (t.ex. sågat virke), trästrukturer (t.ex. limträ och korslimmat trä) och träprodukter (t.ex. träbroar, träbyggnader och träkonstruktioner).

Skärande bearbetning av trä, skärverktyg och sågverksmaskiner.

Undervisning och handledning

Undervisar i kurser om trämateriallära, träkonstruktion, hållfasthetslära, mekanik, skärande bearbetning m.m. Handleder doktorander som forskar inom området trämekanik och skärande bearbetning av trä.

Relaterade dokumenet

Publikationer

Artikel i tidskrift

A method for generating finite element models of wood boards from X-ray computed tomography scans (2022)

Huber. J, Broman. O, Ekevad. M, Oja. J, Hansson. L
Computers & structures, Vol. 260
Artikel i tidskrift

Experimental analysis of passively and actively reinforced glued-laminated timber with focus on ductility (2022)

Livas. C, Ekevad. M, Öhman. M
Wood Material Science & Engineering, Vol. 17, nr. 2, s. 129-137
Artikel i tidskrift

Minor cutting edge angles of sawing teeth: effect on cutting forces in wood (2022)

Meulenberg. V, Ekevad. M, Svensson. M
European Journal of Wood and Wood Products, Vol. 80, nr. 5, s. 1165-1173
Artikel i tidskrift

Minor cutting edge force contribution in wood bandsawing (2022)

Meulenberg. V, Ekevad. M, Svensson. M, Broman. O
Journal of Wood Science, Vol. 68
Konferensbidrag

Nondestructive Testing of Timber Prior to Sawing Using Finite Element Models Based on X-ray Computed Tomography Data - A Preliminary Study (2022)

Huber. J, Broman. O, Oja. J, Hansson. L, Ekevad. M
Ingår i: Proceedings: 22nd International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium, s. 200-200, United States Department of Agriculture, 2022