Hoppa till innehållet
Mats Ekevad
Mats Ekevad

Mats Ekevad

mats.ekevad@ltu.se
A180 Skellefteå

Forskningsområden

Trämekanik och träkonstruktion, främst genom datorsimuleringar, ofta med finit-element metod. Tillämpad och industrinära forskning som handlar om mekaniskt, termiskt och fuktmekaniskt beteende hos trä (t.ex. sågat virke), trästrukturer (t.ex. limträ och korslimmat trä) och träprodukter (t.ex. träbroar, träbyggnader och träkonstruktioner).

Skärande bearbetning av trä, skärverktyg och sågverksmaskiner.

Undervisning och handledning

Undervisar i kurser om trämateriallära, träkonstruktion, hållfasthetslära, mekanik, skärande bearbetning m.m. Handleder doktorander som forskar inom området trämekanik och skärande bearbetning av trä.

Relaterade dokumenet

Publikationer

Artikel i tidskrift

Experimental assessment of the annual growth ring’s impact on the mechanical behavior of temperate and tropical species (2020)

Nziengui. C, Turesson. J, Pitti. R, Ekevad. M
BioResources, Vol. 15, nr. 2, s. 4282-4293
Artikel i tidskrift

Finite element analysis of alternative load paths in a platform-framed CLT building (2020)

Huber. J, Ekevad. M, Girhammar. U, Berg. S
Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Vol. 173, nr. 5, s. 379-390
Artikel i tidskrift

Shear modulus analysis of cross-laminated timber using picture frame tests and finite element simulations (2020)

Turesson. J, Berg. S, Björnfot. A, Ekevad. M
Materials and Structures, Vol. 53, nr. 4
Artikel i tidskrift

Effect of Cutting Speed on Machinability of Stone–Plastic Composite Material (2019)

Zhu. Z, Buck. D, Guo. X, Ekevad. M, Cao. P
Science of Advanced Materials, Vol. 11, nr. 6, s. 884-892
Artikel i tidskrift

Effect of rake angle on cutting performance during machining of stone-plastic composite material with polycrystalline diamond cutters (2019)

Cao. P, Zhu. Z, Buck. D, Xiaolei. G, Ekevad. M, Wang. X
Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 33, nr. 1, s. 351-356