Mats Ekevad
Mats Ekevad

Mats Ekevad

Professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mats.ekevad@ltu.se
0910-585377
A180 Skellefteå

Forskningsområden

Trämekanik och träkonstruktion, främst genom datorsimuleringar, ofta med finit-element metod. Tillämpad och industrinära forskning som handlar om mekaniskt, termiskt och fuktmekaniskt beteende hos trä (t.ex. sågat virke), trästrukturer (t.ex. limträ och korslimmat trä) och träprodukter (t.ex. träbroar, träbyggnader och träkonstruktioner).

Skärande bearbetning av trä, skärverktyg och sågverksmaskiner.

Undervisning och handledning

Undervisar i kurser om trämateriallära, träkonstruktion, hållfasthetslära, mekanik, skärande bearbetning m.m. Handleder doktorander som forskar inom området trämekanik och skärande bearbetning av trä.

Relaterade dokumenet

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effect of rake angle on cutting performance during machining of stone-plastic composite material with polycrystalline diamond cutters (2019)

Cao. P, Zhu. Z, Buck. D, Xiaolei. G, Ekevad. M, Wang. X
Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 33, nr. 1, s. 351-356
Artikel i tidskrift

Finite element analysis of bending stiffness for cross-laminated timber with varying board width (2019)

Berg. S, Turesson. J, Ekevad. M, Huber. J
Wood Material Science & Engineering
Artikel i tidskrift

Machinability of stone-plastic materials during diamond planing (2019)

Zhaolong. Z, Buck. D, Guo. X, Pingxiang. C, Ekevad. M
Applied Sciences, Vol. 9, nr. 7
Artikel i tidskrift

Structural robustness and timber buildings (2019)

a review
Huber. J, Ekevad. M, Girhammar. U, Berg. S
Wood Material Science & Engineering, Vol. 14, nr. 2, s. 107-128
Konferensbidrag

A Review of Structural Robustness with Focus on Timber Buildings (2018)

Huber. J, Ekevad. M, Girhammar. U, Berg. S
Ingår i: 40th IABSE Symposium, Tomorrow’s Megastructures, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2018, S32-17