Mats Ekevad
Mats Ekevad

Mats Ekevad

Professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mats.ekevad@ltu.se
0910-585377
A180 Skellefteå

Forskningsområden

Trämekanik och träkonstruktion, främst genom datorsimuleringar, ofta med finit-element metod. Tillämpad och industrinära forskning som handlar om mekaniskt, termiskt och fuktmekaniskt beteende hos trä (t.ex. sågat virke), trästrukturer (t.ex. limträ och korslimmat trä) och träprodukter (t.ex. träbroar, träbyggnader och träkonstruktioner).

Skärande bearbetning av trä, skärverktyg och sågverksmaskiner.

Undervisning och handledning

Undervisar i kurser om trämateriallära, träkonstruktion, hållfasthetslära, mekanik, skärande bearbetning m.m. Handleder doktorander som forskar inom området trämekanik och skärande bearbetning av trä.

Relaterade dokumenet

Publikationer

Konferensbidrag

A Review of Structural Robustness with Focus on Timber Buildings (2018)

Huber. J, Ekevad. M, Girhammar. U, Berg. S
Ingår i: 40th IABSE Symposium, Tomorrow’s Megastructures, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2018, S32-17
Artikel i tidskrift

Analysis of Cutting Performance in High Density Fiberboard Milling by Ceramic Cutting Tools (2018)

Wei. H, Guo. X, Zhu. Z, Cao. P, Wang. B, Ekevad. M
Wood research, ISSN: 1336-4561, Vol. 63, nr. 3, s. 455-466
Konferensbidrag

Assessment of Connections In Cross-Laminated Timberbuildings Regarding Structural Robustness (2018)

Huber. J, Ekevad. M, Berg. S, Girhammar. U
Paper presented at : 2018 World Conference on Timber Engineering, Seoul, Republic of Korea, August 20-23 2018
Artikel i tidskrift

Cutting forces and chip formation revisited basedon orthogonal cutting of Scots pine (2018)

Zhaolong. Z, Buck. D, Ekevad. M, Marklund. B, Guo. X, Cao. P, et al.
Holzforschung, ISSN: 0018-3830
Artikel i tidskrift

Cutting performance of cemented carbide cutting tool in turning high‐density fiberboard (2018)

Zhu. Z, Cao. P, Guo. X, Xie. S, Ekevad. M
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, ISSN: 0933-5137, Vol. 49, nr. 12, s. 1476-1484