Hoppa till innehållet
Mats Wahlberg
Mats Wahlberg

Mats Wahlberg

Forskningsingenjör
Luleå tekniska universitet
Elkraftteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mats.wahlberg@ltu.se
0910-585702
B2253 Skellefteå

40% per vecka arbetar jag som medhjälpare på EMC on SITE med mätningar och kunskap på elkraft och elnätskommunikation. Jag hanterar från Skellefteå Kraft Elnät examensarbetare. Vidare finns jag med i några projekt under Elforsk. Bl a elkvalitet, värmepumpar elhybridfordon och EMF (elektromagnetiska fält).

Publikationer

Konferensbidrag

Field and laboratory measurements of interference with light equipment due to waveform distortion originating from a large rectifier (2015)

Larsson. A, Gil-de-Castro. A, Wahlberg. M, Bollen. M
Paper presented at : International Conference and Exhibition on Electricity Distribution : 15/06/2015 - 18/06/2015
Artikel i tidskrift

A statistic study of harmonics and interharmonics at a modern wind-turbine (2014)

Yang. K, Bollen. M, Larsson. A, Wahlberg. M
Proceedings - International Conference on Harmonics and Quality of Power, s. 718-722
Konferensbidrag

Design of power lines poles that will be safe even when a phase has come in contact with crossarm. (2014)

Wahlberg. M, Rönnberg. S
Paper presented at : Nordic Conference on Electricity Distribution System Management and Development : 08/09/2014 - 09/09/2014
Artikel i tidskrift

Emission on the low voltage grid (2014)

measurements in an urban area
Gil-de-Castro. A, Rönnberg. S, Bollen. M, Wahlberg. M, Moreno-Munoz. A
The Renewable Energies and Power Quality Journal (RE&PQJ), nr. 12